Rozšiřte náš tým

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti občanů

Pojistná ochrana v případě běžného života občana přijde mnohým z nás jako zcela zbytečný produkt. Představte si však, že při shánění pečiva na snídani narazíte do regálu v obchodě a převrhnete vystavené zboží?, nebo jdete jen tak po ulici před vlastním domem a Váš soused uklouzne? Zcela běžné že? A právě tyto případy by mohly mít dalekosáhlé důsledky pro Váš rodinný rozpočet. Zjistěte si tedy jakou náhradu můžete získat za škody způsobené na majetku i na zdraví tímto pojištěním.

  • Pojištění odpovědnosti za škody na majetku
  • Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví
  • Pojištění odpovědnosti za škody na životě

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Při plnění svých pracovních povinností se snadno může stát, že nedopatřením způsobíte zaměstnavateli nějakou škodu. Proto je vhodné se pro tyto případy pojistit, neboť následná kompenzace nemusí být finančně tak náročná, jako úhrada celé škody. Jedná se o škodu, za kterou odpovídáte podle zákoníku práce – tedy až do 4,5 násobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku. Proto je vhodné doplnit svůj program i o tuto pojistnou ochranu.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou chovaným zvířetem

15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.