Rozšiřte náš tým

Pojištění hospitalizace

Pojištění, jak název napovídá, se vztahuje k hospitalizaci v nemocnici. Na rozdíl od pojištění pracovní neschopnosti se týká výhradně pobytu v nemocnici či jiném léčebném zařízení. I v tomto případě se však jedná o denní odškodné, na které má pojištěný nárok po uplynutí předem dohodnuté lhůty (počtu dnů).

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.