Rozšiřte náš tým

Pojištění právní ochrany

Cílem pojištění právní ochrany je zabezpečit zákazníky před možnými výdaji souvisejícími se soudním řízením nebo jejich právní ochranou. V současné době nabízejí pojišťovny na českém trhu pojištění právní ochrany pro:

 • vlastníka či řidiče motorového vozidla;
 • soukromé a fyzické osoby (byť možnosti ochrany OSVČ jsou poměrně omezené);
 • vlastníky nemovitostí.

Pojištění chrání před náklady spojenými s:

 • soudními výdaji a náklady;
 • náklady na právního zástupce;
 • náklady na soudní znalce a svědky;
 • výdaji protistrany, které je nutné uhradit na základě rozhodnutí soudu;
 • náklady donucovacího výkonu práva;
 • cestovními výdaji pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné).

Pod pojem právní ochrana spadá:

 • prosazování občansko-právních nároků na náhradu škody;
 • obhajoba při správním i trestním řízení;
 • prosazování nároků na odškodné vzniklé porušením smlouvy;
 • prosazování nároků vůči pojišťovnám;
 • prosazování práva z nájmu domu nebo bytu;
 • prosazování zájmů plynoucích ze sousedských vztahů a z vlastnictví věci;
 • mimosmluvní náhrady újmy.

Platnost pojištění právní ochrany sjednaného v ČR se může týkat i dalších zemí, případně regionů (např. celé Evropy, případně dalších předem specifikovaných oblastí).

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.




Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.