Rozšiřte náš tým

Pojištění AXA Art nabízí nadstandardní ochranu uměleckých děl a soukromých sbírek

AXA ČR/SR přichází s novým produktem AXA Art, který reaguje na rostoucí poptávku privátních sběratelů po kvalitním pojištění, kterým nestačí běžné pojištění domácnosti. V Česku unikátní produkt bude pojišťovna AXA nabízet prostřednictvím sítě pojišťovacích makléřů INSIA. Pojištění AXA Art poskytuje široký rozsah krytí rizik, tzv. „all risk“. Díla jsou pojištěna například proti živelním škodám, odcizení, vandalismu nebo proti poškození při přepravě. Při sjednání pojištění není potřeba dokládat znalecký posudek. Pojištění umění kryje i navýšení ceny děl během roku nebo poškození při odborném restaurování.

Umění, které stojí za to chránit

„Koupě a vlastnictví obrazů a jiných vzácných uměleckých předmětů vyžaduje nadstandardní ochranu a kvalitní péči. Hodnota těchto děl často přesahuje desetitisíce korun, proto je vhodné je chránit především před krádeží a znehodnocením, což si i majitelé uměleckých sbírek dobře uvědomují,“ říká Ján Kusý, ředitel pro obchod v neživotním pojištění AXA ČR/SR. Specializované „allriskové“ pojištění uměleckých předmětů znamená, že díla jsou pojištěna na všechna rizika, které nejsou smluvně vyloučena. Mezi nejčastější rizika, která mohou ohrozit umělecké předměty, patří například živelní událost, odcizení, vandalismus, náhodné poškození, případně zničení pádem, poškození při přepravě či poškození díla při odborném restaurování. „Každé umělecké dílo je pojištěno okamžikem jeho nabytí na aukci, a to včetně jeho přepravy na místo určení. Přeprava děl je automaticky pojištěna v rámci celého světa. Při uzavírání tohoto pojištění nejsou nutné znalecké posudky, přičemž hodnotu a výšku uměleckých předmětů si může každý majitel určit sám. Nově nabytá umělecká díla jsou automaticky pojištěna až do výše 25 % nad rámec sjednané pojistné částky, bez nutnosti aktualizace pojistné částky v průběhu pojistného období,“ vysvětluje Ján Kusý. Součástí produktu je ochrana růstu hodnoty, která kryje navýšení pojistné hodnoty umělecké sbírky během roku.

Reakce na specifika potřeb majitelů soukromých uměleckých sbírek

„V posledních letech trh s uměleckými sbírkami dynamicky roste, a to i ve střední a východní Evropě. Podíl tohoto regionu na celkovém předpisu AXA ART dosahuje v současnosti 22 %,“ prozrazuje Ján Kusý. Nový produkt pojišťovny AXA reaguje na zvyšující se nároky majitelů soukromých uměleckých sbírek, kterým nestačí běžné pojištění domácnosti. V rámci pojištění domácnosti je totiž rozsah pojištěných rizik a limit plnění nedostatečný. Sběratelům se specifickými nároky na pojištění bude produkt AXA Art nabízet makléřská společnost INSIA. „V INSIA jsme již dlouho vnímali potřebu speciálního produktu pro pojištění umění pro české a slovenské sběratele. AXA ART je celosvětově respektovaný specialista na pojištění uměleckých děl a jsme velmi rádi, že se společnost INSIA aktivně podílela na uvedení tohoto produktu na náš trh,“ uvádí Ivan Špirakus, generální ředitel makléřské společnosti INSIA.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.