Rozšiřte náš tým

Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2017: Růst všech důležitých ekonomických ukazatelů

Po potěšitelných výsledcích hospodářského roku 2016 oznámila Vienna Insurance Group (VIG) velmi pozitivní čísla i za 1. čtvrtletí 2017.

„V porovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku se všechny důležité ukazatele jasně zlepšily a postupujeme přesně podle plánu. Dobré vyhlídky na konjunkturu v Rakousku i na našich trzích ve střední a východní Evropě nás opravňují věřit, že v roce 2017 budeme pokračovat v úspěšném kurzu,“ načrtla Prof. Elisabeth Stadler, předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group, první kladnou průběžnou bilanci.

Narůst pojistného

Celkový objem pojistného dosáhl za první tři měsíce roku 2017 zhruba 2,72 mld. EUR. To představuje zvýšení o +0,5 procenta oproti 1. čtvrtletí 2016. Nadále klesal objem jednorázově placeného životního pojištění (-22,1 procenta). Bez jednorázově placeného pojištění by pojistné ve srovnání s předchozím rokem vzrostlo +4,2 procenta. Ve zdravotním pojištění, které patří mezi deklarované růstové segmenty v rámci programu managementu „Agenda 2020“, se podařilo dosáhnout nejvyššího růstu pojistného o +12,5 procenta na 150,7 mil. EUR. V pojištění motorových vozidel zaznamenala oblast havarijního pojištění výrazný vzestup o +10,7 procenta (284,4 mil. EUR), zatímco pojistné v oblasti pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla mírně kleslo o -0,6 procenta (368,5 mil. EUR). Zřetelný růst zaznamenalo ostatní neživotní pojištění s +6,8 procenta (1,3 mld. EUR) a životní pojištění s běžně placeným pojistným, které vzrostlo o +1,5 procenta (666,6 mil. EUR).

„V oblasti jednorázově placeného klasického životního pojištění si na většině trhů velmi cíleně zachováváme restriktivní přístup. Proto i v rámci pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla, kde jsme v některých zemích vystaveni masivní cenové soutěži, upřednostňujeme ziskovost před růstem a patřičně jsme zpřísnili naši upisovací politiku. Ve všech ostatních segmentech jsme zaznamenali velmi potěšitelný růst a pokračovali v stabilním vývoji“, uvedla Elisabeth Stadler.

Velmi pozitivní vývoj pojistného vykázali sousední země Maďarsko (+46,5 procenta), Slovensko (+10 procenta) a Česká republika (+5,1 procenta). V segmentu Ostatní země CEE, který tvoří Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie, Srbsko a Ukrajina, bylo dosaženo růstu pojistného o +12,4 procenta, přičemž největší růstové trhy představují zejména Bosna a Hercegovina a Srbsko. I segment Turecko/Gruzie stoupl o +17,7, což v procentuálním vyjádření odpovídá dvojcifernému růstu pojistného.

S výjimkou Slovenska a Srbska, kde bylo motorem růstu životní pojištění (jednorázově placené investiční pojištění), byly přírůstky získány převážně v neživotním pojištění. Značný růst pojistného v Pobaltí ve výši +122,8 procenta vyplývá z prvotní konsolidace společnosti BTA Baltic, převzaté v uplynulém roce. Pokles pojistného v Rakousku (-4,2 procenta) je důsledkem
přetrvávajícího poklesu prodeje jednorázově placeného pojištění. V Rumunsku měla regulativní omezení výše pojistného v oblasti pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla ze strany vlády negativní vliv na celkový vývoj pojistného (-7,5 procenta).

Výrazné zlepšení ukazatele combined ratio Ukazatel combined ratio se v předmětném období podařilo výrazně zlepšit o téměř jeden procentní bod na 96,9 procenta oproti hodnotě 97,8 procenta v roce 2016. Zatímco škodovost se v porovnání se stejným obdobím předchozího roku téměř nezměnila, podařilo se zřetelně snížit nákladovost. V mnoha našich zemích se tak ukazatel combined ratio zlepšil, což platí zejména pro Rakousko.

Zisk (před zdaněním) o +22,4 procenta vyšší Zisk (před zdaněním) představoval kolem 110 mil. EUR. To odpovídá zvýšení oproti 1. čtvrtletí 2016 o +22,4 procenta. Nejvíce ke koncernovému zisku s 38 procenty přispěly společnosti z České republiky, následuje Rakousko (35 procent) a Slovensko (10 procent). V 1. čtvrtletí 2017 dosáhla VIG finančního výsledku ve výši 247,7 mil. EUR. To je o +10,6 procenta nad hodnotou stejného období předchozího roku, což vyplývá zejména z vyšších běžných výnosů na základě zahrnutí obecně prospěšných bytových společností jako plně konsolidovaných podniků.

Míra Solvency II, vypočítaná k 1. čtvrtletí 2017 na úrovni na burze kótované skupiny VIG, stoupla na přibližně 206 procent. Finanční investice koncernu včetně hotovostních prostředků představovaly k 31. březnu tohoto roku 36,2 mld. EUR.

Realizace „Agendy 2020“

V rámci programu „Agenda 2020“ byly v prvním čtvrtletí 2017 uskutečněny konkrétní kroky v oblasti optimalizace obchodního modelu. V neživotních pojišťovnách v Polsku bylo dokončeno zavedení modelu ke snížení pojišťovacích podvodů pro celou oblast pojištění motorových vozidel a začalo se jeho spouštění v oblasti neživotního a úrazového pojištění. V Rumunsku probíhá implementace tohoto modelu v segmentu pojištění motorových vozidel, v Bulharsku v současnosti začíná pilotní fáze. V rámci digitalizační iniciativy VIG byly spuštěny první projekty za využití spolupráce s Insurance Innovation Lab Lipsko, jejichž součástí je kromě vývoje konkrétních produktů i digitalizace provozního modelu.

15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.