Rozšiřte náš tým

Vyhodnocení letní sezony

Letošní letní sezona prokázala z pohledu cestovního pojištění opět několik stoupajících trendů z let minulých. Prvním z nich je meziročně neustále se zvyšující celkový počet škod – v letošním roce jich ERGO pojišťovna za období červen až srpen zaznamenala o celých 30 % více oproti loňskému roku.

Druhým zajímavým trendem pak zůstává, že co do počtu škod i plnění vykazují největší nárůst škody z připojištění
odpovědnosti a zavazadel.

Počet škod hlášených z připojištění zavazadel se během letní sezony 2018 navýšil o 59 %. Celkové plnění vyplacené z těchto škod pak o 38 %. Příčiny škod však zůstávají stejné, jak lze pozorovat již několik let, a dělí se téměř půl na půl na škody na zavazadlech způsobené přepravcem (typicky ulomené kolečko či madlo na kufru, poškozený skořepinový kufr apod.) a škody na zavazadlech způsobené jejich krádeží z auta. Ať již tedy klienti vyráží do zahraničí po vlastní ose, nebo naopak s kompletním servisem zajištěným cestovní kanceláří či agenturou, připojištění zavazadel by mělo tvořit nedílnou součást jejich pojistné ochrany do zahraničí.

Co se pojištění odpovědnosti týče, i zde narostl meziročně jak celkový počet škod (o 39 %) tak i celková výše plnění (o 38 %). Mezi nejčastěji hlášené případy patří škody způsobené na ubytovacím zařízení – ať již na hotelu, nebo v rámci soukromých poskytovatelů typu Airbnb. Klienti hlásí jak neúmyslné poškození vybavení ubytovacího zařízení (např. rozbitá lampička na nočním stolu, sprchová zástěna, TV či okno) tak i ztracené klíče od pokoje a podobné drobnější škody.

Ačkoliv objemem samozřejmě u cestovního pojištění zůstávají největší položkou vyplácené škody z léčebných výloh následkem nemocí nebo úrazů, je zajímavé, že oproti zimní sezoně tvoří úrazy necelou třetinu a nemoci a jiné zdravotní obtíže více jak dvě třetiny všech těchto hlášení (v zimní sezoně se obvykle tento poměr vyrovnává).

V letošním roce jsme také zaznamenali několik případů, které se mohou jevit jako kuriózní, avšak postihnout mohou takřka kohokoliv z nás. Pro příklad uvedeme třeba onemocnění neštovicemi, jehož ošetření stálo více než 20 tisíc korun, či alergická reakce na cizrnu, která se objevila poprvé v životě daného klienta a bez pojištění léčebných výloh by jej vyšla na 5 tisíc korun. Na téměř 8 tisíc korun pak vyšlo chirurgické odstranění znaménka po jeho natečení při zvýšeném slunění. Mezi zajímavé, avšak pro tento typ pojištění poměrně běžné úrazy patří různá pohmoždění z tobogánů, či drobná poranění, jako je pokousání, popálení apod. způsobená některým mořským živočichem, s typickými náklady na ambulantní ošetření mezi 3 až 10 tisíci korunami.

Tisícové náklady z vlastní kapsy by platili i majitelé mazlíčků, kteří s nimi cestují do zahraničí, pokud by pro ně nesjednali připojištění zvířete pro případ léčebných výloh a odpovědnosti. V této oblasti jsme hradili náklady na veterinární ošetření od drobných záležitostí typu zlomený drápek pojištěného zvířete až například po uštknutí pojištěného psa hadem.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.