Limit pojistného plnění

Není-li zákonem stanoveno nebo v pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě dohodnuto jinak, je pojistné plnění Pojistné plnění - Finanční plnění, které pojistitel poskytuje ... Vícepojistitele omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí limitem pojistného plnění. Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění Limit pojistného plnění - Není-li zákonem stanoveno nebo v ... Vícese v pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě stanoví i v případě, že se soukromé pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěného majetku (zlomkové pojištění). Horní hranici pojistného plnění lze určit limitem pojistného plnění i v případě, jestliže tomu odpovídá pojistný zájem.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Limit pojistného plnění

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým