Rozšiřte náš tým

6 % řidičů někdy vědomě řídilo nepojištěné vozidlo, pojištění řidiči je chtějí přimět k odpovědnosti

2/3 motoristů nejsou spokojeny s aktuálním přístupem vůči neplatičům povinného ručení a jsou přesvědčení, že by měl být zaveden systém, který by je přiměl povinné ručení platit. 75 % motoristů považuje za spravedlivé, aby neplatiči povinného ručení přispívali na nepojištěné škody do garančního fondu. 1 % motoristů dokonce přiznává, že vědomě neplatí povinné ručení. Úmyslně tak může jezdit v ČR bez povinného ručení až 80 000 vozidel, z celkového odhadovaného počtu 120 000 nepojištěných vozidel, která se pohybují po českých silnicích. Vyplývá to z exkluzivního výzkumu agentury SC&C pro Českou kancelář pojistitelů.

Až 6 % dotázaných má zkušenost s jízdou vozidlem, o kterém věděli, že nemá zaplacené povinné ručení.  Dle výzkumu k takové situaci dochází nejčastěji z důvodu zániku pojistky v důsledku nezaplacení pojistného, případně v momentě kdy řidič dobře nezná stav pojistky vozidla (stará se o ni někdo jiný, případně má vůz půjčený). Několik procent nepojištěných respondentů si obhajuje absenci pojištění pouze krátkou ujetou vzdáleností nepojištěným vozidlem. 1 % vlastníků vozidel ve výzkumu uvedlo, že povinné ručení neplatí vědomě.

Dle výzkumu SC&C by takřka 2/3 těch, kteří nejsou se stávající situací zcela spokojeni, souhlasily se zavedením systému, jenž by identifikoval všechny neplatiče a přiměl je k placení pojistného. Méně preferovaným zpřísněním je pak udělení trestných bodů Policií ČR (35 %), případně vyšší pokuta od Policie ČR (25 %).

90 % vlastníků vozidel nesouhlasí s tím, aby se řidiči platící povinné ručení podíleli na úhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly, tedy aby tyto škody byly hrazeny z prostředků pojišťoven. Současně 75 % respondentů souhlasí s tím, aby pro všechny neplatiče pojistného bylo povinností přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

„…žádná pokuta od Policie ČR, pouze příspěvek do garančního fondu pojišťoven za každý den nepojištění vozu.“ (citace respondenta)

V případě vzniku nepojištěné škody je 97 % motoristů přesvědčeno, že budou odškodněni. Téměř polovina respondentů se domnívá, že škody hradí majitel nepojištěného vozidla. Dle necelých 40 % respondentů svůj díl uhradí také řidič nepojištěného vozidla. Jen třetina respondentů si správně myslí, že škody hradí také Česká kancelář pojistitelů. Méně než 10 % pak ví, že se na uhrazení podílejí i pojišťovny z peněz, které vybraly od pojištěných majitelů motorových vozidel. Méně než 3 % respondentů si myslí, že se na platbách podílí stát.

Exkluzivní výzkum realizovala pro Českou kancelář pojistitelů agentura SC&C. Jednalo se o on-line výzkum, který proběhl v období od 8. do 13. března 2017 a celkově se jej zúčastnilo 613 respondentů – majitelů osobních motorových vozidel.

14.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.