Rozšiřte náš tým

84 % Čechů ví, že by měli pravidelně aktualizovat pojistnou smlouvu

V nedávném průzkumu KB Pojišťovny (v němž bylo osloveno přes 1000 respondentů) se ukázalo, že hlavním důvodem pro uzavření pojištění je strach ze ztráty střechy nad hlavou a následného placení škody ze svých úspor. Z výzkumu vyplynulo několik dalších důležitých zjištění, která nabízejí pohled na to, jaký význam má pojištění majetku pro obyvatele a jaké jsou jejich obavy a potřeby.

Foto: Scott Graham (Unsplash)

Jako nejčastější důvod pro sjednání pojištění uvedli dotazovaní strach ze ztráty střechy nad hlavou (45 %) a také obava z úhrady škody ze svých úspor (42 %). Pro velkou část respondentů bylo pojištění nutností – 38 % uvedlo, že by bez pojištění nemovitosti nedostalo hypotéku. Desetina oslovených přiznala, že žije „na doraz“ a případnou škodu, hlavně pokud by byla vyšší, by nezvládla sama zaplatit.

„Strach ze ztráty domova, který respondenti vyjádřili, logicky katapultoval požár na špici nejvíce obávaných rizik. Přestože požár nebývá ve statistikách četnosti pojistných událostí na předním místě, pro 60 % oslovených je největším strašákem, protože způsobuje nejvyšší a devastující škody.“ říká Martin Svoboda z KB Pojišťovny.

Teprve s větším odstupem následují další rizika, kterých se respondenti obávají – vichřice, tornáda a krupobití, vloupání, loupež a vandalismus či vodovodní škody. Co se týče povodní, tak zajímavým zjištěním bylo, že 6 z 10 dotazovaných vůbec netuší, v jaké povodňové zóně se jejich nemovitost nachází.

Pokud jde o zkušenosti s pojistnými událostmi, tak 38 % dotázaných uvedlo, že již mělo na svém majetku škodu. Nejčastějšími událostmi byly vodovodní škody (36 %) a poškození způsobené vichřicemi a krupobitím (24 %). Vodovodní škody figurují i ve statistice KB Pojišťovny na prvním místě a úhrady za ně se většinou pohybují kolem 20 tisíc Kč. Ale mohou být i milionové. Škoda ve výši přes 3 miliony korun vznikla klientovi, kterému praskla hadice u tepelného čerpadla a voda poškodila nejen všechny podlahy, ale také vybavení domu. Prasklý hlavní vodovodní řad, který vypustil klientce do nedalekého domu tisíce litrů vody z poškozeného potrubí, byl příčinou pojistné události, jejíž úhrada se vyšplhala na 1,7 milionu korun.

Informovanost o hodnotě svého majetku prokázali dotázaní překvapivě vysokou – téměř 89 % respondentů alespoň přibližně dokázala vyčíslit hodnotu svého majetku, včetně vybavení domácnosti, osobního majetku, elektroniky a domácích spotřebičů. U smluv, které jsou starší než dva roky, ví 84 % klientů, že by ji měli aktualizovat, ale 41 % to neřeší, protože by museli platit vyšší pojistné. 16 % klientů neví, že by měli smlouvu aktualizovat.

Průzkum tedy poskytl důležité informace o pohledu klientů na pojištění majetku a jejich potřebách. Potvrdil, že nastavení pojištění nemovitosti bez pojistné částky je bezpečný způsob, jak klienty chránit před podpojištěním. V souvislosti s tím, jak se mění a rostou ceny za stavební materiály a práce je MojePojištění Majetku jistotou, která klienty nenechá „na holičkách“, i když doslova přijdou o střechu nad hlavou. Ale ani ty, kteří budou mít méně závažné škody.

Zdroj: KB Pojišťovna

Průzkum pro KB Pojišťovnu provedla agentura Ipsos v srpnu 2023 na vzorku 1004 respondentů, z nichž 91 % bydlelo ve vlastní nemovitosti.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.




Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.