Rozšiřte náš tým

Aplikací Terrapino proti Alzheimerově nemoci

V okamžiku, kdy si člověk nevzpomene na jméno známého herce, nebo si nedokáže vybavit film, který viděl před týdnem v kině, vzpomene si zcela jistě na Alzheimerovu nemoc. Tato nemoc způsobující degeneraci a smrt neuronů v různých oblastech mozku postihuje ve světě přibližně 200 miliónů lidí. Podle údajů České alzheimerovské společnosti z roku 2021 trpí v České republice demencí 161 tisíc osob.

Kooperativa pojišťovna

Ačkoliv se výzkumu Alzheimerovy nemoci věnuje mnoho vědeckých týmů, lék, který by zabránil vzniku této nemoci, zatím neexistuje. Jsou však známy faktory působící preventivně. Mezi ty nejdůležitější patří fyzická a duševní aktivita nebo stravovací návyky. Předcházet demenci a udržovat svoji mentální kondici tedy může každý, nyní například s aplikací Terrapino.

„Počet lidí trpících Alzheimerovou nemocí a demencí se bude stále zvyšovat. Je to důsledek stárnutí populace a změn životního stylu. Mezi faktory, které k rozvoji demence přispívají, patří například nezdravá strava, nedostatek pohybu, kouření, vysoký krevní tlak a cukrovka,“ uvádí prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Pod jeho vedením navrhla skupina odborníků dotazník ARA (Alzheimer Risk Assessment), který ze vztahu dotazovaného k celé škále těchto faktorů posuzuje individuální míru rizika onemocnění. Skupina současně přišla s hypotézou, že aktivní změnou určitých návyků lze dosáhnout i pozitivních změn ve vztahu k míře rizika anebo rozvoji onemocnění Alzheimerovy nemoci.

Foto: Kooperativa pojišťovna.

„Aplikace je každodenním průvodcem pro všechny bez rozdílu věku, kteří chtějí udělat maximum pro snížení rizika demence. Výstupy navíc pomohou v dalším výzkumu léčby Alzheimerovy nemoci,“ říká Milan Medek, výkonný ředitel Nadace pojišťovny Kooperativa, která podpořila vznik aplikace Terrapino v rámci své dlouhodobé strategie zaměřené na prevenci mimo jiné i v oblasti zdraví.

Foto: Kooperativa pojišťovna.

Terrapino lze získat zdarma v on-line obchodě s aplikacemi AppStore nebo Google Play.

K tomu, aby mohla každému uživateli individuálně poradit, je třeba se po jejím stažení registrovat. Pak již stačí vyplnit dotazník a aplikace uživateli sama spočítá ARA skóre, a doporučí každodenní aktivity, na které je potřeba se zaměřit. V první fázi jde především o chůzi a kognitivní trénink mozku pomocí jednoduchých rébusů. Terrapino své uživatele motivuje k plnění aktivit přičítáním bodů, které mohou kdykoliv vyměnit za atraktivní nabídky přímo v aplikaci. K dispozici jsou i odborné články a sesterský web s rozšířenou databází informací www.terrapino.com.

Zdroj: Kooperativa pojišťovna.

15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.