Rozšiřte náš tým

Atradius Economic Research: Pozitivní vyhlídky pro obchod českých firem s rozvíjejícími se trhy

Ekonomická prognóza pro rozvíjející se trhy zůstává podle expertů pojišťovny Atradius pozitivní. I když v době současného hospodářského oživení zůstávají v platnosti některá rizika – přísnější měnová politika v některých vyspělých zemích nebo zpomalení čínské ekonomiky – některé trhy se zdají vůči těmto globálním rizikům odolnější. A právě na ně se zaměřuje nejnovější Atradius Economic Research z ledna 2018. Jedná se o Českou republiku, Indii, Indonésii, Kolumbii, Kostariku, Maroko, Panamu, Senegal a Vietnam.

Hospodářský růst v rozvíjejících se tržních ekonomikách zrychlil v roce 2017 v průměru na 4,4 %. Stejný trend a celkový růst až na 4,7 % se očekává i v letošním roce. Stojí za ním intenzivnější globální obchodování, vyšší ceny komodit nebo stále přetrvávající výhodné podmínky externího financování.

I přes obecně pozitivní výhled pro rok 2018 zůstávají v platnosti některá rizika, reprezentovaná především nečekaně rychlým zpřísňováním měnové politiky USA a výraznějším zpomalováním čínské ekonomiky. Pro schopnost rozvíjejících se trhů vyrovnat se s možnými externími šoky je tak klíčovým faktorem ekonomický růst poháněný z větší části domácí poptávkou.

Kromě role domácí poptávky (růst HDP poháněný soukromou spotřebou, investice do zařízení, dostatečné rezervy nebo flexibilní měnový kurz) jsou dalšími faktory stabilní politické a institucionální prostředí (makroekonomické podmínky se díky tomu zlepšují především v Indii, Indonésii nebo Vietnamu) nebo příznivý demografický vývoj (rostoucí mladá populace charakteristická silnější střední třídou schopnou a ochotnou investovat).

Vybrané nejsilnější sektory a jejich prognóza

Potravinářství a zemědělství

Výrazný růst odvětví se v roce 2018 předpokládá ve Vietnamu a Indonésii (7-8 %). Pojí se s ním zvýšená poptávka po importu zemědělských plodin, mléčných výrobků, cukru nebo hnojiv potřebných pro zintenzivnění zemědělské produkce.

Automobilový průmysl

Kromě České republiky, kde je tradičně jedním z nejsilnějších odvětví (7% podíl na HDP a 20% podíl na exportu), má automobilový průmysl vysoký potenciál také v Maroku, jehož produkce je orientována na EU a těží z jejího pozitivního ekonomického vývoje). Významným odbytištěm automobilového průmyslu se stává Vietnam, který při nedostatečné domácí nabídce spoléhá na import (především po nedávném zrušení celních tarifů pro dovoz automobilových dílů ze zemí ASEAN).

Odvětví Země
Potravinářství a zemědělství Indonésie, Vietnam
Automobilový průmysl Česká republika, Maroko, Vietnam
Chemický průmysl a výroba plastů Česká republika, Maroko, Vietnam
Dopravní průmysl Kostarika, Indie, Panama, Senegal
Strojírenství Indonésie, Vietnam
Farmaceutický průmysl Kolumbie, Kostarika, Panama
Maloobchod a zboží dlouhodobé spotřeby Indie, Indonésie, Vietnam, Senegal

Příležitosti podle odvětví, zdroj: Atradius

Chemický průmysl a výroba plastů

Kromě zvýšené poptávky v rámci České republiky (poháněné především automobilovým průmyslem) zaznamenáváme podobný vývoj také v Indonésii v souvislosti s rozvíjející se infrastrukturou ve východní části země. Růst importu produktů chemického průmyslu se očekává také ve Vietnamu.

Strojírenství

Růst mezi 5 a 7 % se očekává především v Indonésii spolu s rozvojem infrastruktury a elektrifikací. Investice do infrastruktury zvyšují poptávku po produktech strojírenství také ve Vietnamu.

Nejintenzivnější vztahy s ČR: Maroko a Vietnam

Nejintenzivnější obchodní vztahy udržují české firmy s Marokem, kam v roce 2016 dosáhl export hodnoty 228 milionů dolarů (zejména v oblasti plastů, kaučuku, papíru, zařízení pro automatické zpracování dat, elektrických kabelů či vozidel) a celkový obrat vzájemného obchodu přes 364 milionů dolarů. K růstu českého vývozu přispívají osobní automobily, dále také elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, výrobky z pryže a plastových hmot.

Na druhém místě je mezi zmíněnými zeměmi Vietnam, kam export z Česka představuje (rok 2016) 94 milionů dolarů. V českém exportu převládají stroje a dopravní zařízení (které tvoří přes 42 % celkového vývozu). Mezi perspektivní odvětví se kromě tradičních strojírenských a telekomunikačních zařízení řadí environmentální technologie a zařízení na využívání obnovitelných energetických zdrojů, ale i zemědělské a potravinářské produkty.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.