Rozšiřte náš tým

Audit pojištění udělá pořádek ve vašem pojištění

Možná tu situaci sami znáte, možná jen víte o někom, kdo podobnou situaci musel nebo musí řešit. Vedení firmy či organizace rozhodne, že součástí vašich kompetencí se nově stane pojištění. A protože si moc dobře uvědomujete, že se jedná o komplexní záležitost, která si žádá znalosti a zkušenosti, oslovíte odborníka (lhostejno, zda jednotlivce nebo firmu) a své povinnosti na něj delegujete.

Odpovědnost předáváte odborníkovi a logicky tedy předpokládáte, že požadavky vyřeší tím nejlepším způsobem, jaký trh nabízí. Nabízené řešení posvětí nadřízení, smlouvy jsou podepsané, pojistné zaplacené… Pak však uslyšíte, jaké problémy ten či onen člověk (firma, organizace) musel řešit, když zjistil, že za škodu (údajně pojištěnou) nedostane plnění. Nebo vám někdo elementárně obeznámený s problematikou naznačí, že zvolené řešení není právě nejlepší. A ve vás začne hlodat červíček nejistoty.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=0fMJBoTM3hE[/embedyt]

Ověřit, zda uzavřené pojistné smlouvy odpovídají potřebám, není vůbec snadné. Problém totiž začíná už při určování pojistných rizik. Neodborník totiž jen těžko dokáže identifikovat všechny hrozby a rizika, která jím pojišťované hodnoty – ať už jde o majetek, odpovědnost či lidské zdraví a životy – skutečně ohrožují. To ostatně nezvládne ani nezkušený finanční poradce či pojišťovák. Jen málokdo si totiž dokáže představit, co všechno se může stát a hlavně stanovit způsob, jak se před takovými riziky co nejlépe chránit.

Čas na audit pojištění

Nikdo nerozumí všemu. Doba renesančních mudrců, kteří ovládali téměř veškeré vědění lidstva dávno minula. Současnosti vládne specializace. A je to v pořádku. Vždyť – když se vrátíme k naší odbornosti, tedy pojištění – ani většina poradců a specialistů, kteří se pojištěním zabývají, nezná všechny produkty a jejich kombinace. A to se této problematice věnují denně. A to proto že nás pojišťovny či legislativci neustále zahrnují svojí pozorností v podobě různých změn úprav a hlavně „vylepšení“

Něco nevědět nebo něčemu nerozumět není ostuda. Naopak, ostuda je, když si nevědomost neumíme přiznat. Právě z neochoty přiznat si, že něco neznáme, plynou nejčastější problémy. Vždy je snazší požádat o radu včas, než se snažit vyřešit problém sám, když už se stal.

Nejvhodnější čas na audit pojištění nastává v okamžiku, kdy se rozhodnete, že nastala doba pro pojištění či jeho úpravy. A samozřejmě také v situaci, kdy již pojištění platíte, ale nejste si zcela jistí, zda je vše tak, jak by být mělo. Zatímco prověřit soukromé pojištění člověka či rodiny dokáže zkušený pojišťovák sám, audit pojištění firmy či jiné organizace by vždy měl provádět tým specialistů. Potenciálních pojistných rizik je totiž tolik, že některá dokáže identifikovat pouze odborník s mnohaletou praxí. S některými se totiž i specialisté setkali jen několikrát v životě. Jenže, co když právě vás tato rizika ohrožují. A to se ani nezmiňuji o stanovení správných pojistných částek, chcete-li hodnot.

Co je audit pojištění?

Audit pojištění – ve stručnosti – definuje:

  • Co by mělo být pojištěno a co se pojišťovat naopak nevyplatí (ano, překvapivě i takové situace nastávají).
  • Jak by to či ono mělo být pojištěno a to i z pohledu pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven.
  • Jak mají být nastavena rizika u jednotlivých předmětů pojištění.
  • Jaké pojistné částky by měly být nastaveny u jednotlivých rizik, aby nedošlo k tzv. podpojištění, nebo se naopak neplatilo zbytečně moc.
  • V případě zájmu auditor také zjistí, jaké výše by při ideálním nastavení mělo dosáhnout průměrné pojistné .

Kromě toho auditoři také nastaví odpovědnosti případných spolupracujících osob:

  • Kdo za co zodpovídá.
  • Kdo co nastavuje.
  • Kdo likviduje (zajišťuje likvidaci) případné pojistné události.

Audit pojištění není vůbec jednoduchý. Auditor se musí dokonale seznámit s konkrétní organizací (například úřadem) a jejím fungováním. Jen tak může identifikovat veškerá rizika, která auditovanou instituci ohrožují. A následně je schopen posoudit, zda stávající pojistné smlouvy veškeré hrozby zohledňují. Případně doporučit, jak nedostatky napravit. (Situace u nově pojišťovaných organizací je jednodušší v tom, že není nutné zabývat se již uzavřenými smlouvami, o to více pozornosti však auditoři musí věnovat výběru vhodných pojistných produktů. Případně organizaci výběrového řízení na pojistitele.

Zakázka bez dalších závazků

Pojišťovací auditor funguje stejně, jako auditor účetnictví, kvality, bezpečnosti nebo čehokoliv jiného. To znamená, že své služby poskytuje formou dodávky služeb. Bez dalších návazných nároků či závazků ze strany zákazníka. Nenarušuje historicky nastavené vazby s pojišťovacími makléři. Nezajišťuje nárokově pojištění. Pouze provede to, co se od něj očekává, předá zprávu z auditu s doporučeními a svou práci ukončí. také vám může pomoci s vymáháním pojistného plnění ze vzniklých pojistných událostí.

Za audit pojištění, resp. za výsledky auditu nese každý (skutečný) auditor plnou odpovědnost. To mimo jiné znamená, že případné škody vyplývající z jeho chyb, musí řešit a vyřešit. Pro případ chyby tedy musí být pojištěn (profesní odpovědnost) na dostatečně vysokou částku. V opačném případě se může možná zaštítit svými znalostmi a zkušenostmi, ty však poškozenému zákazníkovi případnou škodu nenahradí.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.