Rozšiřte náš tým

AXA ČR a SR jako první na trhu přichází se samostatným produktem pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem civilizačních onemocnění

Počet státem přiznaných invalidních důchodů v populaci rok od roku roste a pojišťovna AXA ČR a SR se rozhodla na tento trend reagovat – jako první na českém a slovenském trhu přichází se samostatným produktem pojištění pro případ invalidity 3. stupně (o 70 % a více) následkem civilizačních onemocnění InPLUS. Pojištění zahrnuje nejzávaznější onemocnění, jakými jsou kardiovaskulární, nádorová či neurologická onemocnění, a je možné jej sjednat i on-line.

Většina státem přiznaných invalidit vzniká následkem vážných onemocnění

Tři čtvrtiny pojistných smluv si lidé uzavírají na krytí rizika trvalých následků vzniklých úrazem. „Většina Čechů se domnívá, že invalidními se mohou stát pouze následkem úrazů, a to bohužel způsobuje, že jejich pojistné smlouvy na krytí rizika invalidity vzniklé v důsledku onemocnění jsou finančně podhodnocené. Ze statistik České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že úrazy způsobují pouze 5 % všech státem přiznaných invalidit a 95 % jich vzniká v důsledku onemocnění,“ říká Daniela Barnová, produktová specialistka pojišťovny AXA ČR/SR. Invalidita obvykle nepostihuje seniory, jak si lidé mylně myslí, ale především muže a ženy v produktivním věku – každý čtvrtý invalidní důchodce je mladší 40 let. Invalidita, resp. pokles finančních příjmů s ní spojený, je tak jedním z nejvážnějších ohrožení rodinného rozpočtu, který by měl člověk brát do úvahy při nastavování pojistné ochrany sebe a svých blízkých. Průměrný invalidní důchod je v ČR 10 401 Kč, což je 58 % průměrné mzdy. Při vzniku invalidity však dochází nejenom k výraznému poklesu příjmů na straně jedné, ale především k nárůstu životních nákladů na straně druhé. Zpravidla je nutné přispívat na léčbu i následnou péči, přizpůsobit domácnost potřebám změněného zdravotního stavu a hradit trvalou sociální péči.

Měsíční renta, sjednání on-line a široké asistenční služby

AXA ČR/SR reaguje na aktuální potřeby a požadavky svých klientů a připravila nové samostatné pojištění nemoci InPLUS, které pomůže v období snížení nebo výpadku příjmu v důsledku invalidity pojištěného překlenout nezbytné životní náklady. „V AXA ČR/SR jsme připravili unikátní samostatné pojištění, které se vztahuje na invaliditu 3. stupně, tedy na případy, kdy je schopnost vykonávat výdělečnou činnost v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěného snížena o 70 % a více (tzv. plná invalidita), a tento produkt lze sjednat pohodlně i on-line,“ vysvětluje David Poes, ředitel úseku Customer Value Management. Při sjednání on-line vyplňuje klient zdravotní dotazník přímo na webové stránce, přičemž nemusí čekat na vyhodnocení od pojišťovny, ale výsledek vlivu jeho zdravotního stavu na dané riziko se dozví okamžitě.  InPLUS klientům zajistí vyplácení pravidelné měsíční dávky, v případě sjednání on-line až do výše 9 000 Kč nebo klientům, kteří navštíví finančního zprostředkovatele, až do výše 20 000 Kč. „Na vyplacení měsíční penze nám stačí zpráva posudkového lékaře, to v praxi znamená, že klient nemusí čekat na přiznání státního invalidního důchodu, abychom mu začali penzi vyplácet. V souladu s dlouhodobou strategií pojišťovny AXA se snažíme vycházet vstříc potřebám klientů, kteří upřednostňují on-line prostředí, ale zároveň nezapomínáme na klienty, kteří zůstávají věrní tradičním způsobům uzavírání pojištění na pobočkách,“ dodává David Poes. Součástí pojištění jsou široké asistenční služby, jako například poradenství v otázkách pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení nebo psychoterapeutické konzultace.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.