Rozšiřte náš tým

AXA slaví spolupráci s VŠE v Praze podpisem partnerské smlouvy

Novým partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze se stane finanční skupina AXA. Největší ekonomická univerzita v ČR se tak propojí s jednou z celosvětově nejvýznamnějších finančních institucí. Smlouvu o partnerské spolupráci dnes podepsal generální ředitel AXA ČR/SR Robert Gauci a rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Smlouva zajistí na akademické půdě odborné přednášky expertů z AXA, kteří se budou pravidelně setkávat se studenty. V neposlední řadě partnerství studentům umožní nahlédnout do praxe prostřednictvím studentských stáží. AXA navazuje na úspěšné partnerství z loňského roku, kdy se spojila s Fakultou podnikohospodářskou VŠE a společně založily Centrum výzkumu a prevence finančních rizik.

„Máme velkou radost, že jsme se stali partnerem největší ekonomické univerzity v České republice. Velmi nás těší, že úspěšné partnerství, které jsme s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v minulém roce zahájili založením Centra výzkumu a prevence finančních rizik, rozšíříme na celou univerzitu. V rámci naši spolupráce s VŠE zajistíme odborné přednášky a semináře pro studenty. Dále budeme působit v roli garanta a gestora disertačních i diplomových prací a v neposlední řadě zajistíme interní studentské stáže, po kterých je aktuálně vysoká poptávka. Na stážích studenti získají reálný pohled na život jedné z největších finančních institucí na světě,“ říká Robert Gauci, generální ředitel AXA ČR/SR, a dodává: „Kontakt s mladou generací a její přímé zapojení do našeho byznysu jsou pro AXA velmi důležité, je to klíčová součást naší růstové strategie. Vnímáme mladé jako budoucí talentované zaměstnance nebo zákazníky. To nám pomůže posílit inovační schopnosti a urychlit vývoj našeho obchodního modelu, díky čemuž zůstaneme lídrem na trhu i v budoucnu. S ohledem na současnou situaci na pracovním trhu je to také příležitost oslovit a získat talentované mladé kolegy – nabídneme jim nejlepší kariérní příležitosti právě v době, kdy se rozhodují o svém směřování.“

AXA a Fakulta podnikohospodářská VŠE založily na podzim 2016 Centrum výzkumu a prevence finančních rizik. Jeho cílem je výzkum a šíření osvěty o osobních finančních rizicích a způsobech jejich omezování v České republice. Kromě realizací výzkumů a osvětových aktivit se Centrum hodlá zaměřit i na realizaci sociálních experimentů. Pilotním projektem AXA a Fakulty podnikohospodářské bylo zkoumání finančního povědomí studentů, zejména toho, jak studenti vnímají rizika, proti kterým jsou ochotni se pojistit a jak se chtějí zajistit na stáří. Druhým společným projektem byl hloubkový kvalitativní výzkum v oblasti ochrany života, který zkoumal obecné postoje lidí k pojištění, aspekty rozhodování v rámci rodiny a vnímání ceny pojištění.

„AXA je vedoucí společností na světovém pojišťovacím trhu a patří k nejvýznamnějším francouzským firmám. Ambicí VŠE je spolupracovat se špičkami ve svých oborech a umožnit tak studentům získávat nejmodernější praktické poznatky. Specifikem partnerství se společností AXA jsou výzkumné projekty, které již byly realizovány na Fakultě podnikohospodářské. Jsem ráda, že se díky pozitivní zkušenosti ze stávající spolupráce vedení společnosti AXA rozhodlo rozšířit partnerství na celou Vysokou školu ekonomickou. Vím, že se dnes stáváme partnery zejména proto, že AXA u nás nachází talentované studenty a své budoucí zaměstnance,“ komentuje podpis partnerské smlouvy prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.