Rozšiřte náš tým

Ceny majetku výrazně vzrostly. Hrozí podpojištění!

V posledních letech rostly ceny domů, bytů i jiných staveb. Rostoucí trend však zaznamenaly také stavební práce a materiály. Poměrně rychle se tak navýšily všechny parametry, které ovlivňují hodnotu pojištěného majetku. Co to znamená?


Foto: Pawel Czerwinski (Unsplash)

Tím, jak rostly ceny nemovitostí a současně také náklady na výstavbu, údržbu a rekonstrukci, se kromě hodnoty majetku zvyšovaly také tzv. pojistná hodnota, tedy cena, za kterou je možné případné škody na pojištěném majetku opravit nebo zničenou nemovitost případně znovu postavit. Ale u mnoha pojistek se zmíněné změny nijak neprojevily. To ovšem znamená, že je majetek podpojištěný.

Podpojištění je stav, kdy je hodnota pojištěné věci vyšší než pojistný hodnota, čili aktuální cena věci. A to je situace, kdy v případě pojistného plnění (náhrady škody) pojišťovna nezaplatí celou škodu, ale pouze její poměrnou část. Pokud se tedy za posledních několik let zvýšila cena řekněme o 30 procent a pojistná hodnota (a doučasně i pojistné) zůstala na původní částce, sníží pojišťovna náhradu škody o zmíněných 30 procent.

Jak se vyhnout podpojištění

Riziku nedostatečného plnění při nastalé škodě se lze vyhnout pravidelnou aktualizací pojistných částek sjednaných v pojistné smlouvě. Aktualizace by měla v optimálním případě zohledňovat vývoj cen souvisejícího majetku, tedy stavebních cen budov i vybavení domácnosti.

Nejjednodušší cestou aktualizace je tzv. indexace pojistných částek prováděná pojišťovnou. „Už označení postupu jako indexace napovídá, že nejde o nahodilé zvyšování. Úprava pojistných částek probíhá podle měřitelných statistických indexů, které pojišťovna průběžně monitoruje, a může tak doložit proč a jak ke konkrétnímu posunu pojistné částky došlo,“ vysvětluje Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Jak probíhá indexace/valorizace pojistných částek

Proces indexace pojistných částek probíhá v pojišťovnách každoročně. Do rozsahu pojištění se promítá vždy k výročí pojistné smlouvy, a to dvojím způsobem:

Automaticky: Pojistná smlouva je již uzavřena s automatickou indexací, která chrání před důsledky rostoucích cen průběžně za klienta. Tento způsob je tím nejspolehlivějším nástrojem, jak se podpojištění do budoucna skutečně s jistotou vyhnout.

Volitelně: Zejména u starších pojistných smluv pojišťovny klientům zasílají nabídku indexace pojistných částek, kterou klient může, ale také nemusí přijmout. Vzhledem k současným okolnostem a potřebě reagovat na růst cen tuto nabídku většina klientů přirozeně akceptuje.

Pokud byla při sjednání pojistné smlouvy pojistná částka stanovena adekvátně a je navíc ochráněna průběžnou indexací, pojišťovna zpravidla neověřuje možné podpojištění a neuplatňuje krácení pojistného plnění.

Existuje však i jiná situace, kdy je třeba pojistné částky v pojistné smlouvě upravit aktivně ze strany klienta: „Pojišťovna může vycházet jen z údajů uvedených v pojistné smlouvě. Pokud ale klient v průběhu let přistaví patro, zřídí si na zahradě domek s dílnou či zásadně investuje do rekonstrukce nebo rozšíření celého objektu, měl by nás o takovém navýšení hodnoty majetku sám informovat, jinak se to nedozvíme,“ varuje manažer UNIQA. „Pouze na základě informací od klienta můžeme pojistnou smlouvu upravit tak, aby byla ochrana dostatečná i pro všechny dodatečné investice provedené na daném místě.“

Klient nicméně nemusí pojišťovně hlásit úplně vše a vždy. Drobné vedlejší stavby (např. studnu, nový plot, dobudovanou pergolu nebo skleník) mnohé pojišťovny v novějších verzích pojištění pokrývají i bez jejich uvedení v pojistné smlouvě, a to do limitu plnění stanoveného ve smlouvě. Rozsáhlejší investice do majetku je potřeba pojišťovně vždy oznámit.

Pojistné versus indexace

Součástí indexace je i adekvátní úprava pojistného, které zohledňuje navýšení rizika, jež na sebe pojišťovna zvýšením pojistné částky přebírá. Stoupne-li pojistná částka ve smlouvě, stoupne tedy klientovi také pojistné. Rozhodně se ale nevyplatí na pojištění šetřit – nevhodně „ušetřená“ stokoruna může při nastalé škodě způsobit rozdíl při plnění až ve statisících i milionech korun. Právě taková suma pak může při obnově zničeného bydlení výrazně chybět.

Zdroj: UNIQA

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.