Rozšiřte náš tým

Česká pojišťovna jako jediná nabízí pojištění pomoci obětem násilí

Česká pojišťovna přichází s unikátní novinkou – s pojištěním pomoci obětem násilí. A nabízí ho na rok jako benefit v ceně životního pojištění. V případě, že se pojištěný stane obětí násilného trestného činu, pojišťovna mu vyplatí jednorázovou částku 30 000 Kč. Pojistné plnění tak lze použít například na náhradu škody, která poškozenému vznikla. K nahlášení pojistné události stačí pouze usnesení a protokol Policie ČR.

Pro oběti násilných trestných činů znamenají podobné události samozřejmě velké trauma. Bývají ale také spojeny s finanční škodou. Typickými případy jsou loupežná přepadení. Oběť v takovém případě přijde o osobní věci, jakými jsou kabelky, tašky, peněženky, mobilní telefony apod. Pojištění tak pomůže tuto vzniklou škodu nahradit. Pojistné plnění však může pojištěný využít i na cokoliv jiného. Česká pojišťovna sjednanou částku vyplatí v plné výši bez ohledu na to, jaká škoda oběti vznikla. Pojistné plnění vyplatí pojišťovna i opakovaně. Máte-li smůlu a stanete se obětí trestného činu vícekrát za rok, prostředky obdržíte po každé takové události. Jedinou výjimkou je domácí násilí, tam je z pojištění možné plnit pouze jednou.

Jednorázové pojistné plnění ve výši 30 000 Kč vyplatí pojišťovna na základě předloženého protokolu Policie ČR, ze kterého bude zřejmé, že se pojištěný stal obětí násilného trestného činu. Za násilný trestný čin se v tomto případě považuje například loupežné přepadení, přepadení, úmyslné ublížení na zdraví či domácí násilí. Navíc pojišťovna vyplatí pojistné plnění i za trestný čin ve stadiu pokusu, a to opět na základě předložení protokolu Policie ČR.

Benefit ve formě pojištění pomoci obětem je určen všem, kteří si v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 sjednají životní pojištění Můj život 2. Vztahuje se na každého pojištěného na smlouvě, tedy i na děti. Automaticky ho obdrží každý pojištěný na smlouvě. Pojistná ochrana se vztahuje na území ČR.

Poznámka:
Ze statistik PČR ke konci roku 2018 vyplývá, že z celkem více než 190 tisíc kriminálních činů po celé
České republice, evidovala PČR 13 553 případů násilné kriminality. Téměř polovinu tvoří loupeže a úmyslné
ublížení na zdraví.
Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2018.aspx.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.