Rozšiřte náš tým

Co platí o pádech sněhu a rampouchů ze střech domů

Sněžení a mráz znamenají pro majitele a správce budov starost navíc. Je jejich povinností zajistit, aby případný pád laviny nebo kusů ledu nezpůsobily majetkovou škodu, nebo dokonce újmu na zdraví osob. Jejich odpovědnost ale může být pojištěna. Co platí v těchto případech a jak postupovat?

Odpovědnost vlastníka a pojištění

Za včasné očištění střech a fasád od sněhu, ledových ploten a rampouchů odpovídá vlastník konkrétního domu. Tuto povinnost může přenést na správce nebo domovníka (popřípadě nájemce), nejlépe příslušným ustanovením v písemné smlouvě. Pověřená osoba pak provádí tyto úkony za majitele objektu.

Odpovědnost za řádné odstranění nebezpečných nánosů sněhu nebo ledu lze pojistit:

  • v případě rodinných domů může být buď v rámci pojištění nemovitosti, nebo i samostatně kryta i odpovědnost vlastníka. Ta se vztahuje automaticky i na osobu pověřenou úklidem.
  • Jde-li o komerční prostory, je tato odpovědnost kryta v rámci pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti vztahující se k objektu, v němž podnikání probíhá.

Povinná prevence

Osoby odpovědné za očištění musí přijmout taková preventivní opatření, aby k nebezpečným pádům sněhu a ledu spojeným s ohrožením materiálních hodnot a zdraví lidí nedocházelo. Zjistí-li se, že škoda byla zapříčiněna opravdu zásadním nedbalým přístupem a podstatným nesplněním prevence, může pojišťovna pojistné plnění krátit, takže poškozenému z pojištění uhradí jen určitou část náhrady škody a zbytek musí uhradit sám pojištěný.

Toto krácení plnění se ovšem netýká náhlých a nečekaných prudkých změny počasí, na které se v danou chvíli jen těžko reaguje. Dojde-li například po vydatném sněžení s deštěm k prudkému ochlazení, nedá se preventivní činnost ihned vykonat. V takových případech pojišťovna posuzuje reálnou možnost adekvátní reakce pojištěného. Často pak neuplatní námitku nesplnění povinnosti řádné péče a pojistné plnění vyplatí.

Výjimkou je působení tzv. vyšší moci, např. živelní události typu vichřice, kdy škůdce podle právní úpravy za škodu vůbec neodpovídá, a pojišťovna nemůže pojistné plnění vyplatit ani v poměrné výši.

Není-li možné okamžitě zajistit preventivní očištění, měl by být nebezpečný úsek pod problematickým místem označen a preventivně zahrazen. V extrémních případech je možné vyžádat si součinnost hasičů. Operační důstojník nebo velitel zásahu mohou po posouzení lokální situace rozhodnout o provizorním uzavření nebezpečného místa, zejména na frekventovaných místech s rušným provozem. Děje se tak za asistence Policie ČR. Občané jsou pak povinni takovou výstrahu respektovat a místu se vyhnout.

Pozor na dostatečné limity plnění

Každopádně je třeba dbát na přiměřené limity plnění u pojištění odpovědnosti. Například zničí-li lavina ze střechy několik u chodníku stojících drahých vozidel, může se stát, že nebude stačit pojistné plnění ve výši jednoho milionu. Vlastník objektu by musel doplácet ze svého. Ještě problematičtější jsou případy újmy na zdraví, například zasáhne-li chodce na chodníku spadlé rampouchy. Dojde-li k závažnému zranění s trvalými následky a jsou-li na postižené osobě závislé například vyživované děti, může činit náhrada i několik milionů  korun.

Jak postupovat při škodě

V případě vzniku škody je nutné pořídit ihned fotodokumentaci celého místa události, stavu objektu a poškozených předmětů. Vhodné je zajistit svědky. V případě závažnějších škod a újmy na zdraví je třeba přivolat policii a pořídit záznam. Škoda musí být co nejdříve nahlášena pojišťovně, aby byla umožněna urychlená prohlídka místa ze strany likvidátora.

Co se všechno může stát

UNIQA pojišťovna každoročně řeší několik desítek takových pojistných událostí. Je-li zimní sezóna extrémně bohatá na srážky a zvraty počasí, mohou být takových případů i stovky. Typické jsou pády lavin na zaparkovaná auta. Loni UNIQA vyplácela pojistné plnění ve výši asi 850.000 korun za zcela novou Mazdu 626 stojící před horským hotelem v Krkonoších. Lavina sněhu a ledu ze střechy týden staré auto totálně zničila, naštěstí bez posádky Každoročně bohužel sníh a led zasáhne i několik chodců. K nejzávažnějším událostem loňské zimy patřil otřes mozku, tržné rány na hlavě, pohmožděná páteř, zlomená žebra a propíchnutá plíce chodce kráčejícího po chodníku pod šestipatrovým činžovním domem v krajském městě. I zde činilo odškodnění vyšší stovky tisíc korun.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.