Rozšiřte náš tým

Crisis pokryje výkupné i další náklady spojené s únosem či vydíráním

Pojišťovna AIG uvedla na český trh inovativní pojištění únosu, vydírání a krizových situací pod názvem Crisis. Pojištění se vztahuje na privátní i pracovní cesty, primárně je však určené pro firmy, jež se podle pojišťovny tím, že uzavřou pojistnou smlouvu, postarají jak o zaměstnance, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí, zejména pak v rizikových oblastech, tak také o ty pracovníky, kteří cestují jen výjimečně. Ostatně v obou případech únos a vydírání ohrožuje nejen samotné pracovníky, ale v konečném důsledku také firmu, pro kterou pracují a která – vzbuzuje-li zájem únosců a vyděračů – vlastní či vyvíjí cenné informace nebo technologie.

Krizová situace spojená s vydíráním se však nemusí týkat pouze zaměstnanců. Často se s podobnými problémy potýkají také samy firmy, jež mohou ohrozit hackeři, kteří napadnou informační systém a získají cenné informace, jejichž vyzrazením následně vydírají. Variantou, se kterou pojištění rovněž počítá, je přerušení provozu v důsledku poškození dat či útoku na informační systém, zavlečení počítačového viru, potažmo dokonaného i nedokonaného (např. vyhrožování umístěním bomby) teroristického útoku.

Pojištění únosu, vydírání a krizových situací lze sjednat také pro dodavatele a subdodavatele, krátkodobé konzultanty, nevýkonné ředitele, dobrovolníky, stážisty a rodinné příslušníky zaměstnanců. Z tohoto výčtu lze tedy dovodit, že Crisis skutečně pamatuje na všechny rizikové skupiny, jejichž únos či dočasná ztráta se může negativně projevit ve schopnosti pojištěných subjektů, plnit své závazky. Pojištění ve standardní formě kryje např. výkupné, náklady na vyjednávací konzultanty, tlumočníky a komunikaci, elektronický monitoring, ušlou mzdu, náklady na zvýšenou ostrahu nebo také zdravotnické služby pro oběti pojistné události. Při realizaci nejhoršího scénáře patří mezi rizika krytá pojistnou smlouvou i plnění pro případ smrti a závažného trvalého tělesného poškození.

Komu je pojištění určeno? Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá: Každé organizaci, která své pracovníky vysílá do zahraničí – zejména pak do rizikových regionů. Důležitou roli v zajištění však může pojištění únosu, vydírání a krizových situací sehrát také u firem, jejichž zaměstnanci do zahraničí nejezdí, zato jsou nositeli důležitých znalostí a zkušeností. Kromě typických klientů, o nichž se zmiňuje pojišťovna AIG, tedy firem z leteckého průmyslu, ropného a plynárenského průmyslu, energetického průmyslu a průmyslu těžby nerostných surovin, stavebnictví a inženýrství, farmaceutického průmyslu a námořnictví, mezi potenciální zájemce patří zejména firmy z oblasti informačních a komunikačních technologií.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.