Rozšiřte náš tým

Cyklisté a pojištění: co všechno lze krýt a hradit

S teplým počasím vyrazili na silnice a do terénu cyklisté. Kolo je oblíbeným společníkem stále více lidí. S provozem bicyklu jsou ale spojena i rizika, na která je dobré myslet. A řadu z nich lze pokrýt i z vhodně uzavřeného pojištění.

Když je kolo odcizeno

Kolo jako takové se pojišťuje v rámci pojištění domácnosti. Je-li uloženo v bytě, individuálně využívaných zabezpečených prostorách nebo uvnitř rodinného domu, hradí UNIQA v případě krádeže vloupáním celou hodnotu kola nebo kol, a to až do výše 20 % pojistné částky sjednané pro domácnost. Je-li kolo uskladněno ve společných uzamykatelných prostorách (kolárnách, kočárkárnách apod.), vyplatí UNIQA za odcizené kolo podle jeho hodnoty až 10.000 korun. Předpokladem pojistného plnění je policejní potvrzení násilného překonání zabezpečení prostor. Bicykly jsou pojištěné i mimo domov, tedy během jejich používání například na výletě nebo cestou do práce. Jsou-li odloženy v této době na místě k tomu obvyklém a uzamčeny, nahradí UNIQA v případě jejich krádeže částku do 5.000 korun.

Pořídí-li si klient dražší kolo, může ho pojistit individuálně na jeho plnou, často i velmi vysokou hodnotu. Podmínkou je výslovné uvedení a specifikace takového jízdního kola v pojistné smlouvě a také bezpečnostní čipování – například UV nátěr nebo mikrotečky. V případě odcizení takto extra pojištěného kola z bytu vyplatí UNIQA jeho plnou pojistnou částku podle pojistné smlouvy, při škodě mimo domov pak hradí až 55.000 Kč.

Amortizace pojistného plnění se vztahuje až na bicykly starší pěti let.

Když s kolem cestuji

Pojistná ochrana z pojištění domácnosti se vztahuje na ztrátu kola kdekoli v Evropě. Zapotřebí je vždy policejní protokol o odcizení.

UNIQA poskytuje pojistné krytí i na kola převážená autem, a to v tuzemsku i v Evropě. Nerozlišuje se, zda jsou na střešním nebo zadním nosiči. Pojištění platí v době od 6 do 22 hodin a horní limit plnění činí 20.000 korun.

Když a kole způsobím škodu

Cyklista sám může za jízdy způsobit škodu na majetku nebo újmu na zdraví někomu jinému. Takových nehod se ročně stanou stovky. UNIQA například eviduje přejetí psa, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění nebo srážku dvou cyklistů v zatáčce s vážným zraněním. Dojde-li k havárii v cizině, bývá nárok poškozeného samozřejmě vyšší. Jízdní kola přitom nemají povinné ručení jako jiná vozidla. Události, za které může být cyklista činěn odpovědným, lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti sjednaného buď samostatně, nebo často k pojištění domácnosti. Územní platnost je také celá Evropa. Důležitá je dostatečná pojistná částka, aby kryla celou vzniklou škodu nebo újmu. Pojištění odpovědnosti umožňuje  UNIQA sjednat až do výše limitu pojistného plnění 50 milionů korun. Další možností pro škody v zahraničí je cestovní pojištění, jehož součástí může být pojištění odpovědnosti.

Když mám na kole defekt

UNIQA pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti možnost připojištění cykloasistence. V rámci ní odborníci po nehodě nebo poruše klientovi pomohou s opravou na místě. Pokud to tam nelze, dopraví porouchané kolo do servisu až ve vzdálenosti do 50 km zdarma, opraví vyjmenované frekventované závady až do výše 5.000 korun a kolo do vyzvednutí zdarma uschovají. Služba stojí 220 korun ročně.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.