Rozšiřte náš tým

Desatero bezpečného chování na veřejnosti

V dnešní rychlé nejisté době, kdy velká část lidí někam spěchá, za něčím se žene, mnoho z nás je lhostejných vůči svému okolí a také díky nebezpečím, které přinášejí nové technologie, je nezbytné být v určitých každodenních situacích obezřetný.  Spolu s experty na tuto problematiku přinášíme desatero bezpečného chování, které vám dá spolehlivý návod, jak co nejlépe předcházet problémům.

Chovejte se ohleduplně

Dodržování základních pravidel slušnosti se vyplatí. To platí i v tomto případě. Ohleduplnost je zkrátka nejlepším základem vaší bezpečnosti. Vyhněte se rušivému jednání jako je třeba hlasité pokřikování či dohadování na veřejnosti nebo v MHD či pro okolí rušivému telefonování. Právě tyto věci totiž mohou způsobit konflikt nebo vyprovokovat nervově labilnějšího jedince k agresi proti vám.

Speciální kategorií ohleduplnosti je populární pořizování selfie a videí pro sociální sítě. Zejména generace dnešních náctiletých je schopna obětovat za skvělé video i část ohleduplnosti. Riziko je zde velké, a právě tento fenomén je v současné době palčivým problémem zejména na veřejných místech měst.

Buďte obezřetní a předvídatelní

Obezřetnost a předvídatelnost je dalším důležitým pilířem vašeho bezpečí. Zcela běžným příkladem zeslabené obezřetnosti je neustálé sledování mobilních telefonů a poslech hlasité hudby ve sluchátkách při pohybu na chodníku, při přecházení ulice nebo tramvajového pásu. Pokud se toto spojí ještě například se sníženou viditelností za soumraku, problém může být na světě. Nespoléhejte na to, že všichni ostatní kolem vás jsou pozorní. Do mobilu se běžně zahledí i mnohý řidič a divoké jízdy elektrokoloběžkářů po chodníku jsou také dobře známé.

Dávejte pozor na své věci

Při nákupech ani v dopravních prostředcích nenechávejte bez dozoru své osobní věci. Zvýšená péče o osobní věci, kabelky, batohy, tašky ale i obsah kapes – mobily, klíče od auta či brýle – je na místě. Při ztrátě chytrého telefonu může být vedle rizika zneužití identity nebo přístupových údajů ke službám a účtům obrovskou újmou ztráta nezálohovaných osobních a rodinných fotografií. To je hodnota, kterou vám už nikdo nevrátí.

Pozornost věnujte dokladům a penězům

Kapesní krádeže jsou největším rizikem pro vaši peněžní hotovost a doklady totožnosti. „Hlavním doporučením je, abyste u sebe nenosili velkou finanční hotovost. Peněženku a doklady pak noste odděleně a bezpečnostní kód k platební kartě nemějte na papírku ani v mobilu, ale v hlavě. Při krádeži tak znemožníte pachateli jednoduchý výběr finanční hotovosti z bankomatu. Pokud vám je odcizena platební karta, ihned ji zablokujte,“ doporučuje Viktor Houška z BNP Paribas Cardif Pojišťovny. „Vhodným doplňkem prevence velké ztráty způsobené kapesní krádeží je také pojištění osobních věcí, které chrání před zneužitím odcizené nebo ztracené platební karty, krádeží hotovosti, nebo odcizením věcí, které nosí člověk při sobě,“ dodává.

Opatrujte přístupové údaje ke svým účtům

Při odemykání svého mobilu v MHD pomocí gesta nebo PIN kódu zkontrolujte, jestli se vám někdo nedívá přes rameno. Obdobně si dejte pozor při výběru z bankomatu nebo při platbě kartou v obchodě.

„Když vám internetový prohlížeč zobrazí varování o problému s certifikátem, v návštěvě stránky rozhodně nepokračujte a nepřidávejte výjimku do svého prohlížeče. Zejména na veřejných WiFi sítích to totiž většinou znamená, že se někdo aktivně snaží o odposlech vaší internetové komunikace, tedy fotek, e-mailů, firemních dokumentů, přístupových hesel nebo čísla vaší platební karty. Jen málokdo si je tohoto reálného rizika vědom.“ říká Michael Grafnetter,“ odborník na bezpečnost Počítačové školy Gopas.

Všímejte si svého okolí

Celkově bezpečnému prostředí na veřejnosti přispějete, když budete všímaví ke svému okolí. Naopak nevšímavost je živnou půdou pro nejrůznější zlodějíčky a lumpy, kteří spoléhají na to, že „co koho nepálí, tak to nehasí“. Pokud ale zloději ucítí zájem lidí o dění kolem sebe, nedovolí si většinou takové chování jako v netečné atmosféře.

V případě konfliktu nebuďte nečinní

Dalším základním pravidlem bezpečného chování je, že když se stanete účastníkem či svědkem konfliktu, pak nebuďte nečinní. Snažte se na konflikt upozornit ostatní, ostrahu a policii. Poměrně často se můžete dostat ke konfliktu v prostředku veřejné dopravy, pak je nejlepším řešením upozornit řidiče nebo průvodčího buď osobně nebo pomocí oznamovacího zařízení.

Pokud jste svědky konfliktu například v nákupním centru nebo na nádraží, přivolejte ostrahu objektu. „V profesionálně střežených objektech jsou vždy na blízku vyškolení a vycvičení členové ostrahy a velmi často zde najdete i speciální antikonfliktní týmy, jejichž experti bleskově pomohou situaci vyřešit,“ říká Radek Škrabal ze společnosti SSI Group, která patří mezi největší bezpečnostní agentury v ČR.

Když se něco děje vaše bezpečí je na prvním místě

Přesto, že předchozí rada říká, že v případě konfliktu je vhodné aktivně přispět k jeho řešení, jedním dechem je třeba dodat, že vaše bezpečí je v tuto chvíli na prvním místě. Důkladně tedy zvažte, kde je hranice mezi aktivním ale bezpečným řešením situace a rizikem ohrožení vlastního zdraví a života.

Stanete-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledejte ihned pomoc. Věc neprodleně oznamte

Pokud již došlo k tomu, že jste se stali obětí nebo svědkem potyčky, přestupku, narušení pořádku nebo trestného činu, pak bez dalšího odkládání vše oznamte ostraze, pokud k tomu dojde v hlídaném objektu nebo Policii ČR. Výrazně tak napomůžete tomu, aby se čin důkladně a bez dalšího odkládání prošetřil a aby se dlouhodobě vytvářelo na veřejnosti bezpečné prostředí. Tomu totiž musí přispět všichni.

V případě nebezpečí respektujte pokyny ostrahy a záchranných složek

Na závěr stojí za to zdůraznit, že v případě zásahu ostrahy nebo složek integrovaného záchranného systému, je třeba maximálně vycházet vstříc jejich pokynům. Věřte, že k profesionálním zásahům jsou školení a cvičení a krizové situace řeší, jak nejlépe dovedou.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.