Rozšiřte náš tým

Domácí stetoskop nebo ultrazvuk do džungle: koncern UNIQA podpoří druhou etapu inovací v oblasti digitálního zdraví

Koncern UNIQA ve spolupráci s partnery podporuje od loňska startupy v rámci mezinárodního akceleračního programu Health Hub ve Vídni. Cílem je identifikovat perspektivní projekty na poli digitálního zdraví, do nichž by skupina UNIQA mohla investovat v rámci své ambice profilovat se jako silný partner v oblasti zdravotního pojištění a komplexní péče o zdraví. Nyní bylo vybráno 11 dalších nápadů, které mají šanci v druhé vlně programu prorazit do světa. Ze strany partnerů se jim dostane tříměsíční všestranné pomoci.

Mezinárodní akcelerační program Health Hub Vienna zastřešují vedle UNIQA Stiftung farmaceutické firmy Boehringer Ingelheim a Pfizer, univerzity a další subjekty z oblasti vědeckých platforem. Je zaměřen na vědy spojené s životem a zdravím člověka. Každoročně chce pomáhat 20 až 25 startupům, aby byly schopny vstoupit na trh a připravit se na výzvy, které na ně čekají v oblasti byznysu.

Prvním vítězem z premiérové etapy akceleračního programu se stal v červnu ThinkSono z Velké Británie za software k rychlé a úsporné diagnostice cévních trombóz. Nyní se o své místo utká 11 dalších startupů z osmi zemí světa, vybraných během září mezi 100 národními i mezinárodními uchazeči.

Śéf UNIQA Stiftung Andreas Brandstetter komentoval druhé kolo akceleračního programu Health Hub Vienna takto: „Zdraví je téma, které se týká každého. A právě v této vysoce významné oblasti přebírá Health Hub Vienna důležitou úlohu: chce podpořit podnikatele, které mohou posunout zdravotnictví inovativními nápady vpřed.“

Do nového kola podpory byly vybrány projekty z celého světa – od Severní Ameriky přes střední Evropu až na Blízký Východ. Široké je i spektrum inovací. Vedle intenzivního předávání know-how a kritických výzev, jakými jsou například schválení medicínských produktů regulátory a právní ukotvení, budou mít nyní startupy k dispozici své mentory, zkušené manažery a úspěšné podnikatele, aby pomohli k další optimalizaci nabízených řešení a jejich uvedení do praxe.

Druhá vlna akceleračního programu Health Hub Vienna hostí například tyto startupy:

  • Betalin Therapeutics (Izrael): technologie k léčení cukrovky prostřednictvím uměle vytvořené slinivky
  • health (Švédsko): využití umělé inteligence ve formě automatizovaného chatu zaměřeného na zdraví žen se zvláštním zaměřením na plodnost
  • Healthy Networks (Bělorusko): digitální stetoskop a aplikace k včasnému rozpoznání poruch dýchání nebo k monitoringu dýchacích cest pro domácí využití
  • MicroQuin (Velká Británie a USA): vytvoření transportního systému pro cílené nasměrování účinných látek při chemoterapii k rakovinným buňkám
  • Microsonix (Velká Británie): nákladově nenáročný přenosný ultrazvuk k využití v odlehlých končinách mimo medicínská zařízení
  • mymind neurofeedback gaming (Rakousko): terapie založená na zpětné vazbě neuronů, která hravou formou pomáhá dětem s ADHD nebo autismem k lepší adaptaci na běžný každodenní život
  • piur imaging (Rakousko): nová technologie k 3D zobrazování místa s diagnózou, které kombinuje výhody ultrazvuku a tomografie, ale bez radioaktivních a toxických kontrastních látek
  • a další

 

Vrcholem bude Health.Pioneers konference 10. října ve Vídni, kde budou firmy aktivní v Health Hubu Vienna prezentovat své ideje a řešení širokému publiku.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.