Rozšiřte náš tým

Se zpožděnými platbami se setkalo 90 % tuzemských firem. Splatnost faktur ale nastavujeme nejkratší v regionu

Ačkoli česká ekonomika klesá jen nepatrně, firmám v České republice komplikuje podnikání časté pozdní splácení faktur. V důsledku toho pak ani tyto firmy nejsou schopny platit svým dodavatelům včas a neplní své závazky. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Atradius Payment Practices Barometer.

Očekává se, že v roce 2019 zpomalí růst ekonomiky zemí střední a východní Evropy na 2,5 % (oproti letošním 3 %), a to především vinou zpomalující konjunktury jednotlivých ekonomik a ochlazení exportu vedeného eurozónou. Tento vývoj se projeví na likviditě společností v regionu a povede k vyššímu úvěrovému riziku pro dodavatele.

Prodeje na úvěr jsou standardem, hlavně díky dlouhodobým vztahům

Na úvěr probíhá v Česku 41,8 % všech prodejů (což je zhruba o procento méně než v předchozím roce). Hlavním důvodem tohoto poměrně vysokého čísla (v porovnání např. se státy jihovýchodní Evropy) je dosavadní důvěryhodnost především domácích obchodních partnerů a dlouhodobé obchodní vztahy. Hlavním důvodem pro neposkytnutí zboží na úvěr je podle průzkumu nedostatek informací o odběrateli a jeho platební morálce (39 %) nebo naopak informace o předchozích problémech se splácením (30 %).

9 z 10 dodavatelů bojuje se zpožděnými platbami, platební podmínky nastavujeme ale nejtvrdší v regionu

I přes zmiňovanou důvěru mezi dodavateli a odběrateli zažilo téměř 90 % respondentů z řad dodavatelů v roce 2018 zpožděné platby (89,8 %). Je to druhé nejvyšší číslo v regionu vysoko nad průměrem střední a východní Evropy (80,7 %). Riziko je vyšší právě u domácích odběratelů – u nich zažilo zpožděnou platbu 93,8 % firem (oproti 85,7 % u zahraničních odběratelů).

Průměrná doba splatnosti pohledávek je oproti tomu v Česku nižší než ve většině zemí v regionu. V roce 2018 klesla na 44 dní (o 2 dny méně než v roce předcházejícím), což je po Slovensku druhé nejnižší číslo ve střední a východní Evropě. Podle průzkumu více než 74 % firem neočekává, že by se splatnost jejich pohledávek v následujícím roce prodloužila.

Splatnost faktur pro B2B zákazníky ale nastavují české firmy vůbec nejkratší v regionu. Pro domácí odběratele jde v průměru o 25 dní (o 1 den méně než v roce 2017), pro zahraniční odběratele pak 31 dní (o 2 dny méně než v předcházejícím roce).

„Vědomý rozdíl mezi domácími a zahraničními B2B zákazníky dělá jen asi 15 % tuzemských firem. Zbytek rozdílu je dán především platnými zákony, interními předpisy nebo informacemi o ekonomickém vývoji dané země,” vysvětluje ředitelka pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.

Ačkoli se s výjimkou Turecka a Maďarska firmy ve střední a východní Evropě setkávají se zpožděnými platbami méně často než v roce 2017, jejich následky podle průzkumu pociťuje většina z nich. Časté zpožděné platby eviduje 80,7 % firem v regionu (oproti 83,7 % v roce 2017), po splatnosti je zhruba 36 % všech pohledávek (o zhruba 5 p. b. méně než v předcházejícím roce).

Tuzemští odběratelé platí později

Zpožděné platby se objevují jak u domácích, tak zahraničních odběratelů, v případě tuzemských firem ale průměrné zpoždění vzrostlo o jeden den (na 16 dnů po splatnosti), v případě zahraničních odběratelů naopak oproti roku 2017 o tři dny kleslo (na 13 dní).

Důvodem pro zpoždění plateb je v Česku kromě druhotné platební neschopnosti především to, že tuzemské firmy využívají neuhrazené faktury jako formu financování (zmíněno 57 % respondentů, což je o 27 p. b. více než regionální průměr). Oproti tomu nedostatek prostředků – nejčastější důvod zpožděných plateb ve střední a východní Evropě – uvedlo v Česku 48,2 % respondentů.

„Nedobytné pohledávky tvoří v ČR pouze 0,9 %, častěji jde přitom o domácí odběratele, především z oblasti stavebnictví, zboží dlouhodobé spotřeby nebo služeb. Důvodem je většinou bankrot odběratele, nemožnost jeho dohledání, případně příliš vysoké náklady na vymáhání pohledávky,” dodává Markéta Stržínková.

TOP 5 EXPORTNÍCH ODVĚTVÍ V ČR

  • Strojírenství/elektronika
  • Dopravní prostředky
  • Kovy (polotovary a materiály)
  • Průmyslové spotřební zboží
  • Plasty/gumy

TOP 5 CÍLŮ ČESKÉHO EXPORTU

  • Německo
  • Slovensko
  • Velká Británie
  • Francie
  • Polsko

Firmy v ČR se obávají především amerického protekcionismu

Za největší riziko v globálním měřítku považují respondenti v Česku americký protekcionismus a jeho možné rozvinutí v obchodní válku mezi Evropou a USA. Za největší nebezpečí to označilo téměř 35 % tuzemských firem. V červnu 2018 uvalily Spojené státy cla na dovoz oceli a hliníku a Evropská komise reagovala rovněž seznamem amerických produktů, na které by měla být uvalena odvetná cla. Patří mezi ně alkoholické nápoje, motocykly, oblečení nebo potravinářské výrobky a firmám, které s konkrétními produkty obchodují, by se mohly výrazně propadnout tržby.

24.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.