Rozšiřte náš tým

Evropský koncern UNIQA zdvojnásobil rozvojový kapitál pro slibné startupy

UNIQA Ventures je jedním z nejaktivnějších korporátních fondů podporujících rizikovým kapitálem desítky nadějných mladých společností. Na podzim zdvojnásobila finanční rámec ze 75 na 150 milionů EUR, což UNIQA umožnilo širší angažmá zejména v prvotních rozvojových fázích vybraných firem napříč evropským kontinentem.

Zdroj: Pixabay

Sedmičlenný tým společnosti UNIQA Ventures má v hledáčku zejména startupy v regionu CEE, které s adekvátním obchodním modelem prokazatelně dosahují měřitelného růstu a mají potenciál k budoucímu exitu. UNIQA je připravena takto slibným společnostem poskytnout financování nad rámec půl milionu EUR ve fázi časného rozvoje. Přirozeně se zájem zaměřuje na příbuzné finanční obory v odvětví FinTech, InsurTech a DigitalHealth, v nichž je UNIQA aktivní. Běžný investiční rámec se pohybuje od 0,5 milionu do 5 milionů EUR v sériích A/B. Vybrané subjekty musí mít prokazatelně tržní potenciál odbytu svých produktů, a také již dosáhnout relevantního obratu.

UNIQA posiluje své aktivity

Původní záměr koncernu UNIQA Insurance Group vložit do digitálních obchodních modelů 50 milionů EUR se od roku svého zrodu 2015 rozšířil na výnosné odvětví podnikání značky. Společnost UNIQA Ventures od svého vzniku v roce 2016 nasadila jedinečné investiční schéma s primárním cílem uskutečňovat atraktivní přímé investice a dosahovat zajímavých výnosů i cestou investičních kooperací. V tuto chvíli má už za sebou na 30 investičních počinů v celé Evropě, mezi nimi už i jednoho jednorožce, 5 exitů a velmi solidní roční zhodnocení více než 20 %. To vše podtrhuje úspěch tohoto druhu aktivit koncernu. Mezi dosud nejúspěšnější projekty se řadí především Twisto pocházející z České republiky (platforma pro odložené platby), a další firma Wayflyer v oblasti FinTech. Přední společnosti Luko, Omnius a INSLY patří do sféry InsurTech, zatímco Telemedico, Second Nature a Bestdoctor spadají do odvětví HealthTech.

„Před pěti lety jsme se rozhodli investovat i do tzv. gamechangerů zítřka, tedy neotřelých projektů, jež mohou změnit budoucnost v našem a příbuzných oborech podnikání. Jsem velmi hrdý, že nyní je koncern mezi nejaktivnějšími hráči v Rakousku (loni byl číslem tři). Potěšen jsem i z velmi dobrého výnosu okolo 20 % ročně,“ konstatoval Andreas Brandstetter, CEO koncernu UNIQA Insurance Group.

Zdvojnásobení kapitálu

Na podzim koncern zdvojnásobil stávající objem finančních prostředků pro tento účel ze 75 na 150 milionů EUR. Cíl zůstává stejný: podpořit a podílet se rizikovým kapitálem na vývoji vynikajících startupů v Evropě. Přitom prostředky mají zhruba z poloviny putovat do západní Evropy a druhá polovina je určena pro region CEE. UNIQA Ventures hodlá svými aktivitami zúžit finanční mezeru, která v rozvojové fázi mladých společností stále ještě omezuje jejich rozmach.

Kapitál je v první řadě určen pro finanční partnerství UNIQA s inovativními startupy při budování jejich obchodních modelů. Zde vstupuje UNIQA Ventures jako čistě finanční investor s cílem dosáhnout zhodnocení vložených prostředků. Nicméně nad tento rámec poskytuje tým UNIQA Ventures společnostem ve svém investičním portfoliu také rozsáhlou expertízu z odvětví finančních služeb, pojištění a zdravotního servisu, stejně jako přístup k široké síti na klíčových trzích Rakouska a regionu CEE. Finanční prostředky z posíleného kapitálového objemu mají sloužit k tomu, aby mohla značka UNIQA ještě silněji podpořit odvážné projekty FinTech, InsurTech nebo DigitalHealth, a tlačit kupředu žádoucí inovace v uvedených oblastech s přesahem do vlastního podnikání. Vedle finanční injekce s výhledem na výnos jde rovněž o napojení na vynikající mladé týmu zapálených zakladatelů nových firem, s nimiž je spojována vize transformace celého odvětví.

„Startupy hrají v transformaci a digitalizaci tradičních oborů významnou roli. Jimi vyvinuté technologie působí často jako katalyzátory pro digitalizaci větších celků, a tedy k dalšímu úspěšnému podnikání společností. Zdvojnásobení objemu rozvojového kapitálu slouží především k tomu, aby UNIQA držela krok s tímto vývojem,“ zdůvodnil navýšení kapitálu Andreas Nemeth, CEO společnosti UNIQA Ventures.

Zdroj: Pixabay

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.