Rozšiřte náš tým

Asistenční služba

Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází v souvislosti s pojistnou událostí (např. pojištění domácnosti, havarijní pojištění, cestovní pojištění, zdravotní pojištění).

19.01. 2020

© Vítovec corp. a.s.




Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.