Rozšiřte náš tým

Denní odškodné, denní dávka

Tento termín se používá v úrazovém pojištění (pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem) nebo ve zdravotním pojištění (pojistné plnění za pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici). Jde o pojistnou částku připadající na jeden den léčení úrazu nebo trvání pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici.

25.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.