Rozšiřte náš tým

Denní odškodné, denní dávka

Tento termín se používá v úrazovém pojištění (pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem) nebo ve zdravotním pojištění (pojistné plnění za pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici). Jde o pojistnou částku připadající na jeden den léčení úrazu nebo trvání pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici.

19.09. 2019

© Vítovec corp. a.s.