Rozšiřte náš tým

Dynamizace

Zvýšení pojistného v závislosti na úředně zveřejněné míře inflace v předchozím kalendářním roce a ujednání v pojistné smlouvě a s tím související zvýšení pojistné částky podle pojistněmatematických metod.

19.09. 2019

© Vítovec corp. a.s.