Rozšiřte náš tým

Nahodilá skutečnost

Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

19.10. 2019

© Vítovec corp. a.s.