Rozšiřte náš tým

Pojistné plnění

Finanční plnění, které pojistitel poskytuje v případě vzniku pojistné události (v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, kterými se pojištění řídí).

23.07. 2019

© Vítovec corp. a.s.