Rozšiřte náš tým

Smluvní ujednání

Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami od zákona a pojistných podmínek.

19.10. 2019

© Vítovec corp. a.s.