Rozšiřte náš tým

Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 393 1999 Sb., o pojišťovnictví.

Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích a drážních vozidlech, Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích, Pojištění škod na plavidlech, Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel, Pojištění škod na majetku Pojištění odpovědnosti za škodu, Pojištění úvěru, Pojištění záruky (kauce), Pojištění různých finančních ztrát, Pojištění právní ochrany, Pojištění léčebných výloh, Úrazové pojištění a Pojištění nemoci.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.