Rozšiřte náš tým

Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Obvyklá (obecná) cena.

19.09. 2019

© Vítovec corp. a.s.