Rozšiřte náš tým

Technická úroková míra (TÚM)

Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.

19.09. 2019

© Vítovec corp. a.s.