Rozšiřte náš tým

Trvalé následky úrazu

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé (v čase neměnné) poškození zdraví v důsledku úrazu, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.