Rozšiřte náš tým

Účet pojistníka

Individuální účet vedený pojistitelem ke konkrétní pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami jednotlivých fondů nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné. Účet pojistníka může být veden i v Kč, a to u pojištění s vedením účtu.

02.06. 2023

© Vítovec corp. a.s.




Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.