Rozšiřte náš tým

Účet pojistníka

Individuální účet vedený pojistitelem ke konkrétní pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami jednotlivých fondů nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné. Účet pojistníka může být veden i v Kč, a to u pojištění s vedením účtu.

19.09. 2019

© Vítovec corp. a.s.