Rozšiřte náš tým

Vinkulace pojištění pro pojištění osob:

Pojistníkem provedené omezení práva pojištěného, resp. oprávněné osoby v pojištění pro případ smrti, na výplatu pojistného plnění.

23.07. 2019

© Vítovec corp. a.s.