Rozšiřte náš tým

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch třetí osoby – věřitele pojištěného či pojistníka. Vinkulace může být provedena pouze na základě požadavku pojistníka se souhlasem pojištěného (pokud je osobou odlišnou od pojistníka) a její zrušení lze provést jen se souhlasem třetí osoby v jejíž prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno, pokud tak bylo ujednáno.

19.10. 2019

© Vítovec corp. a.s.