Rozšiřte náš tým

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch třetí osoby – věřitele pojištěného či pojistníka. Vinkulace může být provedena pouze na základě požadavku pojistníka se souhlasem pojištěného (pokud je osobou odlišnou od pojistníka) a její zrušení lze provést jen se souhlasem třetí osoby v jejíž prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno, pokud tak bylo ujednáno.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.