Rozšiřte náš tým

Životní pojištění

Je pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení fyzické osoby (pojištěného). Lze ho sjednat pouze jako pojištění obnosové.

23.07. 2019

© Vítovec corp. a.s.