Rozšiřte náš tým

Generali Česká pojišťovna a slovenská Generali spojují své síly

Generali Česká pojišťovna a Generali Poisťovňa uzavřely dnes, 17. prosince 2021, smlouvu, na jejímž základě organizačně propojí své aktivity.

Zástupci Generali České pojišťovny a slovenské pojišťovny Generali podepsali dnes v brněnské vile Tugendhat Smlouvu o prodeji podniku, na jejímž základě obě pojišťovny organizačně propojí své aktivity. Této transakci a s ní souvisejícím krokům předcházelo schválení ze strany České národní banky i Národní banky Slovenska.

Jménem Generali České pojišťovny smlouvu podepsali Roman Juráš, předseda představenstva a generální ředitel a zároveň country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko, a Petr Bohumský, místopředseda představenstva a finanční ředitel. Za slovenskou stranu připojili své podpisy Juraj Jurčík, předseda představenstva a generální ředitel a Andrea Leskovská, členka představenstva a výkonná ředitelka rezortu pojistné techniky.

„Vilu Tugendhat v Brně jsme zvolili jako symbol tohoto historického dne pro Skupinu Generali v regionu Rakouska, střední a východní Evropy a Ruska. Po měsících tvrdé práce a příprav začínáme novou éru úspěšného česko-slovenského příběhu. Jsem přesvědčen, že tato jedinečná transformace posílí vedoucí pozici Skupiny Generali na lokálních trzích a urychlí digitalizaci a zjednodušování v obou společnostech díky sdílení vzájemných zkušeností, nápadů a technologií,” uvedl Luciano Cirinà, regionální ředitel pro střední a východní Evropu a Rusko a generální ředitel Generali CEE Holdingu.

„Naše země k sobě měly vždy blízko, stejně tak i naše pojišťovny. Již od loňského roku jsme postupně prohlubovali naši spolupráci, což přineslo pozitivní výsledky na obou stranách. Naším cílem je vzít to nejlepší z obou společností. Chceme využít velikost a sílu Generali České pojišťovny a agilitu a inovační drive slovenské Generali a přetavit to do společné vize, abychom spolu i nadále poskytovali ty nejlepší služby pro naše klienty i obchodní partnery,“ řekl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko.

Smlouva o prodeji podniku nabývá účinnosti uplynutím 19. prosince 2021. Od 20. prosince 2021 budou aktivity Generali Poisťovny na Slovensku pokračovat prostřednictvím organizační složky Generali České pojišťovny pod oficiálním názvem Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

„Propojení aktivit nám umožní sdílet zdroje, neustále zdokonalovat procesy a přinášet tak klientům ještě lepší řešení a služby ve smyslu naší ambice stát se celoživotním partnerem. Věříme, že díky spojení s jednou z největších pojišťoven ze Skupiny Generali v regionu střední a východní Evropy budeme i v budoucnu neustále zlepšovat servis a nabídku pro naše klienty na Slovensku,“ řekl Juraj Jurčík, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Generali.

Po propojení aktivit Generali České pojišťovny a slovenské pojišťovny Generali bude country manažerem pro Českou republiku a Slovensko a generálním ředitelem Roman Juráš. Juraj Jurčík bude řídit slovenskou pobočku Generali, přičemž nově bude členem představenstva Generali České pojišťovny s odpovědností za obchod na Slovensku.

Tato změna nemá žádný vliv na trvání pojistných smluv, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude vyřešena řádně a plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou.

Zdroj: Generali Česká pojišťovna

25.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.




Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.