Rozšiřte náš tým

Generali Česká reaguje na nové podmínky na italských sjezdovkách

Každý lyžař nebo snowboardista využívající alpské lyžařské svahy v Itálii musí mít od 1. ledna 2022 platné pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu třetí osobě. Jinak hrozí pokuty od 100 do 150 EUR a propadnutí skipasu. Vyhláška v Itálii také zakazuje vstup na svahy pod vlivem alkoholu, mladší 18 let musí mít povinně helmu.

Zdroj: Pixabay

Generali Česká pojišťovna reaguje na novou situaci, která od 1. ledna 2022 nastává na italských alpských svazích pro lyžaře a snowboardisty. Podle italské vyhlášky musí mít lyžaři a snowboardisté, kteří se pohybují po lyžařských svazích v italských Alpách, platné pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. A to pro případ, kdy by svojí přítomností v lyžařském areálu způsobili třetí osobě majetkovou či finanční škodu, stejně jako újmu na zdraví.

Zmíněná nová italská vyhláška přináší i další povinnosti a také stanovuje sankce. Vyhláška zakazuje vstup na sjezdovky lyžařům pod vlivem alkoholu nebo drog. Pro osoby mladší 18 let je povinné nošení helmy.
V případě, že by lyžaři nebo snowboardisti novou vyhlášku ignorovali, vystavují se finančnímu postihu, a to ve výši 100 – 150 EUR, a může jim být současně odebrán skipas. Kontroly budou prováděny s největší pravděpodobností namátkově a na vyžádání místních autorit budou lidé povinni prokázat se dokladem, který uzavření odpovědnostního pojištění prokazatelně potvrzuje.

„Na tuto situaci jsme pochopitelně připraveni. Klienty vybavíme potvrzením o platnosti pojištění odpovědnosti. Potvrzení budeme automaticky posílat ke všem platným smlouvám individuálního cestovního pojištění sjednaným od 1. 1. 2022. Zároveň potvrzení dopošleme i klientům, kteří si platné individuální cestovní pojištění sjednali v posledních týdnech roku 2021. Klienti si také mohou o vystavení potvrzení požádat.“ vysvětluje Jana Flajšarová z produktového managementu neživotního pojištění Generali České pojišťovny.

Řešení Generali České pojišťovny

Od 1. 1. 2022 bude potvrzení automaticky generované při sjednání a aktivování smlouvy individuálního cestovního pojištění, a to v případě, kdy klient uvede svou e-mailovou adresu. Součástí potvrzení bude také informace o novém nařízení v Itálii.

V ostatních případech (např. pro samostatně sjednané pojištění odpovědnosti nebo pojištění odpovědnosti v rámci majetkového pojištění) bude pojišťovna potvrzení vydávat ve zrychleném procesu na vyžádání. Pojištění klienti resp. všechny pojištěné osoby identifikované v pojistné smlouvě mohou o potvrzení požádat:

  • prostřednictvím žádosti přes webový formulář nebo pomocí chatu na webu www.generaliceska.cz
  • telefonicky na call centru pojišťovny na čísle 241 114 114
  • správce své pojistné smlouvy

Doporučení Generali České pojišťovny

Na italských alpských sjezdovkách platí, že jsou tamější obyvatelé běžně zvyklí jakékoliv škody vymáhat soudní cestou. Doporučujeme tak u odpovědnostního pojištění volit spíše vyšší limity pojistného plnění. Zejména v případech újmy na zdraví mohou být odškodnění velmi vysoká. V rámci individuálního cestovního pojištění je vhodné zvolit pojistné částky pojištění odpovědnosti na úrovni 10 až 15 milionů korun.

„Pokud odpovědnostní pojištění již klienti mají sjednané samostatně nebo v rámci majetkového pojištění či pojištění bankovní karty, doporučujeme, aby si před cestou za zimní dovolenou v italských Alpách zkontrolovali výši limitu plnění. A případně stávající limity navýšili nebo si sjednali limity vyšší limity alespoň po dobu dovolené,“ upozorňuje Jana Flajšarová.

Pojištění odpovědnosti poskytuje pojistnou ochranu samozřejmě i mimo sjezdovku – pro případ škody či újmy způsobené jinému v souvislosti s pojištěnými činnostmi běžnými v občanském životě, např. při vedení domácnosti, při rekreaci, v souvislosti s vlastnictvím a opatrováním zvířete.

Zdroj: Generali Česká pojišťovna

25.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.