Rozšiřte náš tým

Jak covid-19 ovlivňuje pojišťovnictví

Digitální transformace je zde. Pojišťovny redefinují obchodní a provozní modely a vytvářejí nové podmínky pro svůj růst.

Pandemie covid-19 je globální krizí, která zásadním způsobem narušila ekonomiku a zpochybnila samotnou podstatu jejího globálního fungování. Zasahuje také nutně do pojišťovnictví, a to mnohem rychleji než krize předchozí. Celé odvětví musí rychle reagovat na turbulentní vývoj a následný dopad na zaměstnance, zákazníky i celou společnost. Je třeba učinit kroky, které pomohou minimalizovat okamžité ztráty a stabilizovat pojišťovny do nové situace po covid-19.

„Pojišťovny jsou podobně jako bankovní sektor na začátku krize v relativně dobré výchozí pozici. Aby však celou situaci dobře zvládly a vytvořily si odolnou strukturu pro krize další, je třeba, aby provedly důslednou digitalizaci svých procesů, inovovaly své obchodní i provozní modely a vytvořily tak nové podmínky pro svůj další růst,“ říká Jiří Sobola, Managing Director Accenture ČR pro oblast pojišťovnictví. „Zákazníci navíc porovnávají poskytovanou úroveň služeb a technického zázemí pojišťoven s digitálními lídry, jako jsou Google, Amazon či Facebook. Proto lze očekávat pokračující tlak na inovaci a digitalizaci,“ dodává Jiří Sobola.

Přijetí koncepce otevřeného pojišťovnictví prostřednictvím přístupu založeného na vytváření ekosystémů a sdílené platformě, bude vyžadovat nové formy spolupráce, které umějí sdílet data a zkušenosti pro vytváření nových služeb řešících potřeby zákazníků. Pojišťovny by se neměly bát, měly by převzít iniciativu a tyto formy spolupráce přijímat.

Pojišťovny by v současné situaci měly zvážit následující tři zásady:

Chránit a podporovat své zaměstnance

Vytvořit takové podmínky pro práci, aby lidé mohli pracovat vzdáleně pomocí profesionálních nástrojů pro digitální spolupráci. Rozvíjet potřebné dovednosti podporující využití těchto nových způsobů práce.

Maximálně vycházet vstříc klientům

Přizpůsobit se měnícím se globálním a místním podmínkám tím, že vyjdou vstříc individuálním potřebám klientů. Jednat transparentně a s pochopením.

Zajistit kontinuitu podnikání

Zajistit účinnou podporu vztahů s dodavateli a B2B partnery. Rozvíjet nové obchodní procesy tak, aby se efektivně přizpůsobily novým typům spolupráce a aktuální formě rozhodování.

Během následujících měsíců se zaměřit na:

Digitálně dostupné modely go-to-market

Je pravděpodobné, že sociální distancování bude mít vliv i na budoucí chování lidí po překonání krize covid-19. Každá společnost je nyní v jiné fázi své digitální cesty, ale všechny musí nyní důsledně pokračovat v digitalizaci zejména klíčových procesů. Firmy musí technologie také využívat k oslovení stávajících i nových trhů, protože stále více zákazníků digitální prostředí vyžaduje a vyhledává.

Snížení nákladů a přechod k „never normal“

Analyzovat své současné externí výdaje a upřednostnit investice, které pomohou snížit provozní náklady a zlepšit provozní účinnost v nejbližším období. Poté analyzovat stávající IT projekty a jejich celkový přínos v souvislosti s přechodem k „never normal“.

Použití pokročilé analytiky k optimalizaci výkonu

Pokročilá analytika nyní může více než kdy jindy pomoci zvýšit efektivitu provozu a podporovat vzdálenou pracovní sílu. Její použití pro stanovení základních výkonnostních metrik a napomůže získat představu o tom, jak pojišťovny budou možná muset přizpůsobit svou produktovou a distribuční strategii tak, aby odpovídala novým normám.

Jak se lze ze současné pandemie poučit?

Ačkoliv je současná pandemie světovou krizí, ve které musí celá planeta spolupracovat, tak aby limitovala její důsledky. Je také příležitostí pro zamyšlení se nad tím, jak se z ní co nejlépe poučit.

„Pro pojišťovny bude zcela jistě přínosným zjištěním, že stále více obyvatel bude preferovat vyřizování služeb ze svého domova. Proto by pojišťovny měly akcelerovat svou digitální transformaci, a to, jak co se týká služeb pro klienty, tak i možností jejich zaměstnanců vykonávat pracovní povinnosti z domova,“ uzavírá Jiří Sobola z Accenture ČR.

Zdroj: Accenture

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.