Rozšiřte náš tým

Jak naplánovat cestování v těhotenství

Sezóna dovolených začala. Cestovat se chystají všichni. I v těhotenství lze sbírat zážitky, jen je třeba respektovat zdravotní stav a opatrněji volit cíle, aktivity i dopravní prostředky. A také prostudovat podmínky cestovního pojištění, rozhodne-li se budoucí maminka pro turistiku v zahraničí. Protože náklady na ošetření kryje pojištění jen do 26. týdne těhotenství.

Foto: Unsplash

Chce-li žena v těhotenství cestovat, nejvhodnější období je 2. trimestr, tedy zhruba mezi 16. a 24. týdnem. Samozřejmě vše záleží na individuálním zdravotním stavu a kondici. Nicméně těhotenství v prvních měsících je křehčí a hrozí riziko potratu. Navíc řada žen trpí nevolností a nadměrnou únavou. Ženy s rizikovým nebo vícečetným těhotenstvím by spíš měly plánovat krátké cesty v tuzemsku a nevydávat se daleko. Zbývá-li pár týdnů do porodu, nejsou výlety už vůbec vhodné. Pohyb je už obtížný, a navíc termín porodu nikdo neurčí úplně přesně.

Dlouhé a namáhavé výpravy by si měly odepřít i ženy trpící některými neduhy, jako jsou těhotenská cukrovka, zvýšený tlak, potíže s placentou, anebo pokud už v minulosti potratily nebo předčasně porodily.

Jaké volit dopravní prostředky

Nejožehavější je asi letecká doprava, i když létání je bezpečné, probíhá-li těhotenství bez jakýchkoli problémů, až zhruba do 35 týdne (řada leteckých společností po 36. týdnu rodičky na palubu ani nevezme). S komplikacemi je však letadlo vyloženě nevhodné; a také se nedoporučuje létat v raném stádiu těhotenství kvůli změnám tlaku.

Nezbytný je dostatečný pohyb, aby nedocházelo k tvorbě krevních sraženin. Proto by budoucí maminky měly sedět v letadle u uličky a při letech nad 1,5 hodiny se občas projít. Důležitý je i dobrý pitný režim. Proti tvorbě trombů a pro lepší krevní oběh pomáhají i stahovací punčochy.

Vlak je vhodným dopravním prostředkem. Ženy by neměly zapomínat na občasnou procházku v uličce, která je ve vlaku vždy jednodušší než v letadle.

Nejflexibilnější je pro dopravu těhotných žen auto: umožňuje plně přizpůsobit cestu aktuálnímu stavu a je nejpohodlnější. Pro připoutání je optimální využít speciálního pásu pro těhotné, které neohrožuje citlivé břicho. Airbag naopak žádné riziko nepředstavuje, není třeba ho vypínat. Řídit může žena podle svého aktuálního stavu, ale poslední dva měsíce před porodem je to spíše nevhodné; je-li to zapotřebí, neměla by nikdy cestovat sama.

Jakým destinacím se v těhotenství vyhnout

Není rozumné cestovat příliš daleko nebo do zemí, kde není vyspělá dopravní a zdravotní infrastruktura. Vyhnout by se ženy měly i velké námaze nebo extrémním teplotám. Nevhodné jsou země se zvýšeným rizikem infekce, nízkým hygienickým standardem, anebo kde je zapotřebí speciální očkování. Aplikace většiny vakcín nutných pro cestování se v těhotenství nedoporučuje. Problémem tak mohou být země s výskytem malárie, žluté zimnice, tuberkulózy a dalších nemocí. Nikdy by ženy neměly pít z veřejně dostupných vodních zdrojů a jíst na ulici prodávané jídlo. Nevhodné jsou i wellness pobyty nebo saunování a termální lázně, nebo dokonce potápění či vysokohorská turistika nad 1 800 m n.m. Koupání ve stojatých přírodních vodách rovněž neprospívá, ale ve vyšším stupni těhotenství se nedoporučuje ani v bazénech či řekách. Naopak plavání v moři je prospěšné, nejsou-li vlny příliš prudké a vysoké. Pobyt na plném slunci pro těhotné není vhodný, a dokonce může opalování zanechat v těhotenství velké pigmentové skvrny na kůži.

Pojištění

Zajímejte se před odjezdem do zahraničí o rozsah krytí pojištění, a o zamýšlené cestě se vždy poraďte nejprve se svým gynekologem. Vždy si přibalte těhotenský průkaz a kartičku pojištěnce.

Náklady na jakékoli ošetření, převoz do nemocnice, hospitalizaci budoucí maminky hradí UNIQA z cestovního pojištění do 26. týdne těhotenství. Je-li pobyt v zahraniční nemocnici nutný déle než 5 dnů a rodička není schopna samostatného návratu, má nárok na návštěvu blízké osoby. Té UNIQA proplatí nocleh i cestu. Je-li to lékařsky indikováno, uhradí UNIQA i speciální transport domů (repatriaci).

Po skončení 26. týdne těhotenství si musí budoucí rodička všechny léčebné úkony související s graviditou hradit sama. „Výluka se samozřejmě týká jen výdajů za komplikace v těhotenství. Všechny jiné druhy ošetření při onemocnění nebo úrazu cestovní pojištění i nadále hradí,“ upřesňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.

Cestovní pojištění do 26. týdne gravidity kryje akutně vzniklé komplikace, nikoli preventivní vyšetření, testy nebo laboratorní zkoušky, jež by měla těhotná absolvovat doma. Je třeba si naplánovat dovolenou podle toho. „Pojišťovna rovněž může odmítnout pojistné plnění tehdy, pokud ošetřující lékař rodičce odjezd nedoporučil z důvodu komplikací existujících už před nástupem cesty, jež se mohly jejím vlivem prohloubit. Tyto skutečnosti má pojišťovna právo nechat přezkoumat buď z lékařské dokumentace klientky, anebo ji nechat vyšetřit,“ upozorňuje Eva Trajboldová.

Cestovní pojištění nekryje ani porod v zahraničí. V zemích EU lze pro tento případ uplatnit Evropský průkaz pojištěnce: naše občanka má nárok na výkon hrazený z veřejných zdrojů za stejných podmínek, jako lokální rodičky. Ovšem je třeba upozornit na fakt, že spoluúčast pacientů v ostatních zemích EU bývají vyšší než u nás (neplatí to na Slovensku).

Nečekané komplikace nebo předčasný porod jsou události, které UNIQA uznává jako důvody nenastoupení cesty v připojištění stornovacích poplatků. Jsou-li takové potíže doloženy lékařskou zprávou, uhradí UNIQA až 80 % vynaložených nákladů na cestu.

Zdroj: UNIQA

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.