Rozšiřte náš tým

Jak pomůže cestovní pojištění při zemětřesení?

V reakci na silná zemětřesení, která postihla Turecko a Sýrii, nabízíme informace o přínosu Cestovního pojištění při řešení podobných událostí, resp. jejich důsledků pro pojištěné přímé i nepřímé účastníky podobných událostí.

Foto: Jose Antonio Gallego Vázquez (Unsplash)

Přestože se se zemětřesením můžeme setkat i na území České republiky (obyvatelé Chebu a okolí by mohli vyprávět), nemají otřesy závažnější důsledky. Naopak v zahraničí – nejčerstvěji viz Turecko, Sýrie, Rumunsko a Chorvatsko – může být síla otřesů výraznější a jejich důsledky ničivější. Jak v podobných případech pomůže cestovní pojištění?

V případě, že by během cesty nebo dovolené v zahraničí nastalo zemětřesení (výskyt je relativně častý například ve Středomoří, ve Španělsku, v Portugalsku, Itálii, Řecku nebo Turecku, což jsou oblíbená místa pobytu českých turistů), může postižený občan s cestovním pojištěním počítat s pojistným plněním v plném rozsahu. Pojištění přitom kryje léčebné výlohy, včetně eventuálního vyhledání, vyproštění a transportu do zdravotnického zařízení, dále hospitalizaci, medikaci a ošetření.

Z pojištění by se hradily také náklady na případně potřebnou speciální repatriaci pacienta zpět do ČR. V případě smrti klienta zajistí pojišťovna rovněž převoz jeho ostatků zpět do vlasti.

Pokud má turista sjednané komplexní cestovní pojištění, může z něj čerpat náhradu i za poškozená, zničená nebo ztracená zavazadla. A pojistné plnění z úrazového pojištění v případě trvalých následků nebo dokonce smrti úrazem.

Nastane-li takto kritická situace, doporučujeme kontaktovat asistenční službu k pojištění (případně Vašeho pojišťováka), poradit se o dalším postupu a být průběžně v kontaktu. Klienti se samozřejmě musí řídit i aktuálními lokálními pokyny a nařízeními platnými v místě katastrofy.

Cestovní pojištění se sjednává bez spoluúčasti klienta.

Připojištění storna zájezdu nebo cesty

Nastane-li v cílové destinaci (letovisko uvedené na cestovní smlouvě) plánované dovolené nebo cesty před odjezdem z ČR zemětřesení (nebo jiná přírodní živelní katastrofa), které má zásadní omezující vliv na život v dané lokalitě (kalamita, záchranné práce, omezená infrastruktura) a nelze-li proto vycestovat, z připojištění storna uhradí například UNIQA až 80 % zaplacených nákladů na neuskutečněný zájezd (organizovaný cestovní kanceláří) nebo cestu (zajištěnou individuálně). To samé platí, vyhlásí-li Ministerstvo zahraničních věcí ČR zákaz či nedoporučení cestovat do dané lokality pro české občany.
UNIQA hradí náklady všech osob uvedených v cestovní smlouvě.

Připojištění náhrady dovolené

Z tohoto krytí může klient společnosti UNIQA čerpat náhradu v situaci, kdy už se nachází v cizině a na místě dojde k zemětřesení (nebo jiné přírodní živelní katastrofě).

Je-li nutné dovolenou či cestu zkrátit a/nebo nelze-li dočerpat některé objednané a zaplacené cestovní služby uvedené v pojistné smlouvě, případně je-li nutné zvolit improvizovaný způsob návratu domů a ten extra zaplatit, může dotyčný turista nárokovat všechny tyto výdaje (nevyčerpané nebo naopak nezbytně v souvislosti s aktuální kalamitou vynaložené) z připojištění náhrady dovolené. Pojišťovna v takových případech hradí náklady všech osob uvedených v cestovní smlouvě.

Důležitá doporučení:

  • Je-li to možné, buďte v kontaktu s asistenční službou a průběžně se dohodněte na dalších krocích, které budou i v souladu s lokálním nouzovým režimem a místními vyhláškami.
  • Nastane-li katastrofa, snažte se co nejdříve kontaktovat i blízké v ČR a informujte je o své situaci.
  • Případně se můžete už před odjezdem registrovat i do systému DROZD pro cesty do zahraničí, jenž umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří touto formou poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
  • Pečlivě uschovejte všechny doklady a stvrzenky (vynaložených nákladů, případně lokálně platných nařízení) a předložte je doma pojišťovně.

Zdroj: Uniqa

14.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.