Rozšiřte náš tým

Jak se připravit na živelní katastrofu? Základní opatření, která by měl znát každý

Ničivé tornádo, které v létě zasáhlo několik obcí na jižní Moravě, za sebou kromě škod zanechalo v řadě lidí otazníky, jak by se s obdobnou pohromou dokázali vypořádat osobně. Ze zkušeností likvidátora ze zasažené oblasti vyvstávají užitečné tipy, díky nimž lze potenciální škody z hlediska pojištění minimalizovat. Ať už se jedná o správně nastavené pojistné smlouvy a typy pojištění, nebo bezprostřední reakci po úderu živelní katastrofy.

Zásadní je mít sjednané pojištění domácnosti, tedy vybavení domu či bytu, které se vyplatí také lidem žijícím v pronájmu. Pro majitele domu je pak důležité i pojištění nemovitosti, které pokrývá celou stavbu. Pokud patříte mezi ty, kdo mají takovou smlouvu uzavřenou již dávno, měli byste zbystřit. Zatímco sjednané částky zůstávají stejné, reálné ceny každým rokem rostou a v extrémním případě pak hrozí, že finance vyplacené pojišťovnou nemusí pokrýt náklady na zaplacení škod. Proto je důležité své pojištění aktualizovat tak, aby odpovídalo současným cenám.

Majitelé aut by zase neměli spoléhat pouze na standardní povinné ručení. Přírodní pohromy, jako je právě tornádo, jsou totiž kryty havarijním pojištěním, popř. připojištěním živelných nebezpečí. To navíc paradoxně většina vozů u nás sjednané ani nemá, ačkoli vlastní auto může být pro řadu lidí a zejména rodin klíčové. Pořídit si jej z vlastních finančních úspor po jeho náhlé ztrátě navíc nemusí být často vůbec reálné.

Mějte také předem na zřeteli rizika spojená s vaším okolím – blízkost toků, zdrojů možného zamoření, jako jsou chemické továrny, atomové elektrárny, nebo zdroje potenciálních požárů. Rozhodně neuškodí proškolit dopředu rodinu o tom, co případně dělat, kam se odebrat, na jaká čísla volat, i jak uzavřít přívod vody, elektřiny a plynu. V krizových momentech díky tomu dokážete snáze fungovat koordinovaně a efektivně jako tým.

V neposlední řadě mějte na bezpečném místě uloženy důležité dokumenty včetně pojistných smluv, a to ve voděodolné schránce. „Konkrétně nyní na jižní Moravě s našim týmem běžné věci, jako jsou čísla pojistných smluv, občanky a podobně, po lidech nechceme. Často je ani nemají, vše si navíc dokážeme dohledat sami podle rodných čísel,“ říká k aktuální situaci Petr Schütz, ředitel likvidace pojistných událostí Slavia pojišťovny, který na místě od prvních dnů po tornádu pomáhá postiženým hlásit a dokumentovat škody, a dodává: „Mnozí lidé ani nevědí, jak a kde jsou vlastně pojištěni, proto jim pomáháme i v tomto ohledu.“

A co podle likvidátora dělat, když už váš majetek skutečně zasáhne živelní katastrofa?

FOŤTE! FOŤTE! FOŤTE!

Udělejte fotodokumentaci škod. Je jedno, zda mobilem nebo foťákem. Jde o dokumentaci, abychom mohli škodu následně posoudit. Lépe, když bude fotek více než méně. My už si vybereme.

ZACHRAŇTE, CO LZE JEŠTĚ ZACHRÁNIT!

Pokud je to možné, učiňte opatření k minimalizaci dalších škod. U poškozených střech (kde to má smysl) dočasné zakrytí, aby do objektu dále nezatékalo apod.

SEZNAM POŠKOZENÝCH VĚCÍ

Současně s fotodokumentací by bylo účelné pořídit i seznam poškozených věcí a případně i dokladů k nim (pokud je to možné). Samotnou likvidaci škod může urychlit uvedení pořizovacích cen a stáří poškozených věcí.

JAK VELKÁ MŮŽE BÝT ŠKODA – VÁŠ ODHAD

Když nám škodu odhadnete, může nám to také pomoct.

Škody nahlaste co nejdříve.

Co budete potřebovat?

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Místo a datum vzniku škody
  • Příčinu škody (popis škodního děje)
  • Vaše identifikační údaje (pojištěného)
  • Kontaktní údaje
  • Předpokládanou výši škody

Zdroj: Slavia pojišťovna

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.