Rozšiřte náš tým

Jak správně pojistit lyže pro různé situace

Češi jsou lyžařskou velmocí a lyžování se velká část populace věnuje pravidelně a s nadšením. Neváhají ani opakovaně investovat do moderní výbavy, což je dosti nákladné. A proto se vyplatí postarat se i o její zabezpečení proti poškození nebo krádeži. A to jak na horách, tak na cestě nebo i doma.

Foto: Maarten Duineveld (Unsplash)

Lyže na cestě

Při cestách za sportem do ciziny i v tuzemsku lze krýt ztrátu lyží z auta nebo přepravního boxu na střeše z pojištění domácnosti, dojde-li k odcizení z řádně uzamčeného prostoru během dne do 22 hodin. Přes noc nelze lyže v autě nebo střešním boxu nechat. Cestuje-li rodina tvořící pojištěnou domácnost podle smlouvy, jsou chráněny jejich lyže až do celkového limitu 20 000 korun pro všechny na každou pojistnou událost.

Z cestovního pojištění lze hradit ztrátu lyží, je-li součástí pojištění zavazadel. V většině pojišťoven to platí podle pojistné částky ve smlouvě do limitu na jeden pár lyží. Škodu ovšem pojišťovny zpravidla nehradí při ztrátě lyží z motorového vozidla nebo přívěsu v noci mezi 22. hodinou a 8 hodinou. Vždy musí být překonána násilně překážka chránící lyže.

Výše krytí se liší podle zvoleném tarifu cestovního pojištění. Poškodí-li se lyže během veřejné přepravy, pojišťovna škodu nehradí. Je třeba se obrátit s požadavkem na přepravce, jenž za ně po dobu přepravy převzal odpovědnost.

Také pojištění vozidla ve formě připojištění zavazadel vyřeší poškození nebo zničení lyžařského vybavení při dopravní nehodě, živelní události nebo jeho odcizení z boxu umístěném na střeše vozidla. Výši limitu si stanoví zákazník podle nabídky pojišťovny.

Lyže v lyžárně

Každopádně musí být lyže zabezpečeny i v ubytovacím zařízení během pobytu v tuzemsku i v zahraničí, nelze je volně uložit na chodbu nebo nezamčený pokoj. Jsou-li pod zámkem, pojišťovna UNIQA uhradí ztrátu lyží z pojištění domácnosti až do výše 20.000 korun za všechny odcizené lyže příslušníků této domácnosti.

U cestovního pojištění lze čerpat za ukradené lyže z lyžárny nebo podobného uzamčeného prostoru v hotelu z pojištění zavazadel, a to až 20.000 korun pro každého pojištěného.

Lyže na svařáku

Pokud lyžař zavítá do bufetu nebo hospůdky na sjezdovce a lyže si odloží poblíž (a to i do k tomu určeného stojanu), nejsou jeho lyže chráněny pojištěním. Zloději v takovém případě nic nebrání je pouze odnést a nemusí překonávat žádné překážky, na něž je právě plnění z pojištění vázáno. Toto platí shodně pro cestovní pojištění i pojištění domácnosti.

Havárie lyží při kolizi lyžařů

Dojde-li ke střetu lyžařů během jízdy a má-li kolize za následek poškození lyží nebo vázání, lze čerpat náhradu z pojištění odpovědnosti viníka srážky. Při takové události je vhodné je zajistit identifikaci viníka srážky, například za pomoci horské služby nebo přivolané policie. Doporučeno je i požádat svědky o jejich identifikaci pro případné svědectví. Záznam o okolnostech případu je pro vypořádání škody z pojištění klíčový.

Vzhledem k tomu, že viníkem kolize se může stát kdokoli, lze doporučit uzavřít pojištění odpovědnosti úplně každému lyžaři. Pojištění občanské odpovědnosti vztahující se i na takovou událost doma či v zahraničí může být sjednáno buď samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti. Platí v celé Evropě, pro řadu případů i na území téměř celého světa. Anebo lze před odjezdem na hory uzavřít komplexní cestovní pojištění, jehož součástí je i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě.

Pojistná částka z pojištění odpovědnosti takovou událost pokryje i u dražšího vybavení. Kryje i případnou újmu na zdraví poškozeného.

Lyže po sezóně

Jak uložit lyže po sezóně, aby jejich případnou ztrátu kryla pojišťovna? Nejlépe doma, ale také v garáži nebo ve sklepě. Na tyto prostory nahlíží pojišťovny jako na příslušenství domácnosti v pojištění domácnosti a kryje tam uložené věci do 20 % sjednané celkové pojistné částky pro domácnost. Samozřejmě všude musí být lyže pod zámkem. Přihlíží se i k úrovni zabezpečení. Stejně je tomu u balkonů, které musí být zpravidla 2,5 metru nad úrovní terénu, jinak jsou to nepojistitelné prostory.

Rodný list lyží

V případě škody je klient povinen předložit pojišťovně doklady prokazující značku, stáří a hodnotu poškozených nebo ztracených lyží. Je proto užitečné uschovat pořizovací doklad, brožuru ke zboží, udělat si fotografie atp. Bez takových dokladů je obtížné klienta adekvátně odškodnit.

U všech krádeží doma i v cizině je třeba rovněž událost hlásit policii a pojišťovně předložit příslušný záznam.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.