Rozšiřte náš tým

Jak zůstat při povodních v suchu? Pojišťovnám pomůže nová služba pro ocenění pojistného rizika

V posledních dvaceti letech povodně ovlivnily životy lidí i tvář krajiny, kterou v rámci protipovodňových opatření výrazně formuje umístnění staveb či přizpůsobení staveb povodňovému riziku. V případě tohoto živlu je však kromě prevence nutné myslet i na důsledky katastrofického scénáře a řešení vzniklé škody. Výstražný prst proto nemíří pouze na majitele nemovitostí, ale i na subjekty, které participují na odškodnění.

Jeden z hlavních zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u pojištění majetku představují povodňové mapy. V současnosti existuje více alternativ pro výpočet povodňových rizik, které jsou dostupné jak pro veřejnost, tak i pro finanční instituce. Přesto je výběr nejvhodnější softwarové platformy, jež umožní odhad škod, pro tyto instituce náročný. „Mnohé modely povodňových map sice pomohou spolehlivě identifikovat rizikový faktor, pro každodenní praxi zaměstnanců v pojišťovnách je ale příliš komplikované dostat se k požadovaným informacím,“ vysvětluje Filip Kadeřábek, Business Development Manager ve společnosti Asseco Central Europe.

Přesnost, uživatelská komplexnost a pohodlnost představovaly klíčová kritéria při vývoji Služby pro ohodnocení rizik – Povodňové mapy, určené pro segment bankovnictví a pojišťovnictví. Cloudové řešení z dílny společnosti Asseco Central Europe bylo ušité na míru pro všechny platformy zaměstnanců těchto subjektů – interní pracovníky, uzavírající pojistné smlouvy, operátory klientského centra a díky praktické mobilní aplikaci i pro obchodní zástupce pracující v terénu.

Povodňové mapy nabízí pro každou adresu a parcelu v ČR informaci o riziku záplavy rozdělenou do 4 základních stupňů, a to od zóny se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav až po zónu s vysokým nebezpečím vzniku záplav. Pracovníci pojišťovny, kteří uzavírají smlouvy majetkového pojištění, během přípravy nabídky pojištění nemovitosti pouze zadají do své interní aplikace údaje o nemovitosti. Aplikace prostřednictvím webové služby ověří riziko záplavy a vypočte výslednou cenu pojištění. „Na tomto řešení je zajímavé, že ačkoliv se jedná o využívání geografického informačního systému, většina uživatelů žádnou mapu nevidí,“ upřesňuje rychlou a jednoduchou práci se službou od Asseco CE, Filip Kadeřábek.

 

Druhou skupinu uživatelů tvoří právě operátoři klientského centra, kteří odpovídají na telefonické dotazy zákazníků. Díky webovému GIS klientu, který je součástí řešení povodňových map, mohou lokalizovat zadanou adresu nebo parcelu, ověřit riziko záplavy v daném místě, případně zobrazit další doplňující data jako např. ortofotomapy.

Velkou výhodou Služeb pro ohodnocení rizik od Asseco CE je jejich dostupnost. Softwarová firma poskytuje tento produkt formou tzv. Software as a Service. To znamená, že aplikace je sice propojena s interními systémy klienta, je však kompletně nainstalována na infrastruktuře společnosti Asseco. „V rámci této služby zajišťujeme nejen dostupnost systému, ale i každodenní aktualizace dat. Přestože je v systému přibližně 3 mil. adresních bodů a přes 20 miliónů parcel, jsou kladeny vysoké požadavky na rychlost odezev systému. Zákazník tak má k dispozici rychlý a spolehlivý software bez jakýchkoliv starostí o jeho údržbu,“ dodává Filip Kadeřábek.

Atraktivnost Povodňových map umocňuje také jejich flexibilita vzhledem k individuálním potřebám zákazníka. „Jelikož je toto řešení založeno na našich vlastních produktech, postavených na moderní třívrstvé architektuře, je ho možné upravovat podle konkrétních požadavků uživatelů,“ vysvětluje Filip Kadeřábek.  Řešení lze doplnit například o další datové vrstvy jako poddolovaná území nebo území se zvýšenou sněhovou pokrývkou. Možné je také rozšířit nabízené funkce o analytické úlohy nebo pravidelné reporty.

Povodňové mapy však nejsou jediným způsobem, jak se dají v oblasti pojišťovnictví využít GIS systémy. Business Development Manager z firmy Asseco CE prozrazuje, že v blízkém budoucnu poskytnou pojišťovnám i další typ prostorových statistik. Ty budou místo vyhodnocení povodňových rizik zaměřené na pravděpodobnost výskytu kriminality.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.