Rozšiřte náš tým

Jaké pojištění kryje škody v souvislosti s elektrokoloběžkami

Sdílené elektrokoloběžky jsou novým masovým fenoménem větších měst. Současně je jejich provoz spojen s riziky, která nejsou zatím pojištěna na straně provozovatele. Proto je důležité vědět, jaká individuální pojištění lze v souvislosti s těmito moderními přibližovadly využít.

elektrokoloběžka
Zdroj: Pixabay.com

Uživatelé elektrokoloběžek mají dodržovat pravidla, která jim provozní řád ukládá. Nicméně v praxi dochází často k jejich porušování. Lidé je odkládají na nevhodných místech, kde překážejí, nenosí předepsanou přilbu, z kopců se pohybují vyšší než povolenou rychlostí, jezdí i po chodnících, ačkoli se to nesmí. Koloběžky si půjčuje i mládež, i když věkový limit je od 18 let. Často jsou vidět na jedné jedoucí koloběžce i dvě osoby, což je nepřípustné přetížení. Ale i při dodržení všech předpisů jsou koloběžky kvůli svému množství nebezpečné.

Pojištění odpovědnosti

Přinesly dodatečná rizika do silničního provozu i mezi chodce. Je třeba vědět, že pokud dojde ke škodě uplatňované z pojištění, pojišťovna bude vždy zkoumat, zda viník dodržel všechna preventivní opatření, aby neblahé události předešel, případně zda se nedopustil zvláště hrubé nedbalosti, například řídil-li elektrokoloběžku pod vlivem alkoholu po chodníku. Pokud dojde pojišťovna k závěru, že je příčinná souvislost mezi jednoznačně nevhodným chováním jezdce a vznikem či výší škody nebo újmy na zdraví, je oprávněna své pojistné plnění krátit, případně regresovat nárok vůči viníkovi.

Dojde-li k zavinění škody neúmyslně nebo z prosté nedbalosti, může dotyčný jezdec odškodnit poškozené ze svého pojištění občanské odpovědnosti. To se sjednává buď samostatně, nebo jako součást pojištění domácnosti (kde se vztahuje na všechny její členy). Z provozu koloběžek vznikají kolize s motorovými vozidly (například zabrzdí-li auto a nepozorný jezdec do něj nabourá, nebo zkříží-li vozidlu nečekaně cestu), ale také úrazy a zranění chodců. Vzhledem k rychlosti, jakou se koloběžky pohybují, lze podle německého svazu pojistitelů přirovnat střet s nárazem 5 pytlů cementu, tedy asi 150 kg.

Pojišťovna vždy rovněž zkoumá, zda použitý stroj byl technicky v pořádku. Pokud nikoli, lze náhradu vymáhat i po provozovateli těchto individuálních dopravních prostředků, jenž zanedbal náležitou údržbu.

Úrazové pojištění

Na koloběžce se může zranit i jezdec. Dále může dojít i ke zranění chodců. Při kolizi s chodcem často zůstane původce srážky neznámý, protože místo opustí. Pokud se ho podaří ztotožnit, lze po něm žádat odškodnění (včetně nákladů na léčení). Pokud ho ale postižený chodec nezadrží a jeho identita zůstane neodhalena, může uplatit nárok na pojistné plnění ze svého úrazového pojištění (v zahraničí z cestovního pojištění, ale měl by přivolat na místo policii). To samé platí i pro samotné jezdce. Takto lze čerpat náhradu za případné trvalé následky i za dobu léčení úrazu (denní odškodné), z cestovního pojištění i za ošetření, transport, případnou repatriaci apod.

Pojištění koloběžek

Pořídí-li si někdo elektrokoloběžku privátně, může si ji pojistit proti odcizení. Vždy záleží na tom, kde ji má „zaparkovanou“. Přístup pojišťoven je zde zpravidla stejný, jaký uplatňují pro bicykly a elektrokola. V UNIQA pojišťovně rozlišujeme tyto případy:

  • Pokud ji majitel ukládá přímo u sebe v bytě, plní pojišťovna v případě vloupání a odcizení do plné hodnoty koloběžky.
  • Je-li přechovávána například v samostatném sklepě nebo přiléhající garáži pod individuálním uzamčením (příslušenství bytu), vyplatí pojišťovna odškodnění za ni až do výše 20 % z celkové sjednané pojistné částky na domácnost.
  • Nachází-li se odložená elektrokoloběžka ve společných prostorách domu (například prádelna, kočárkárna), přístupných více obyvatelům, může majitel ukradeného stroje čerpat maximálně 10.000 korun.
  • Dojde-li k odcizení během užívání, tedy mimo pojištěný domov, je maximální limit plnění 5.000 korun.
  • Pokud majiteli na elektrokoloběžce záleží, může si ji individuálně připojistit až do limitu pojistného plnění 50.000 korun, které pak platí jak v místě pojištění, tak i mimo něj. Zde musí být ve smlouvě uvedena jednoznačná identifikace individuálně připojišťovaného stroje konkrétními údaji: typ, výrobce, výrobní číslo atp.

V případě odcizení je potřeba předložit pojišťovně policejní záznam o události.

24.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.