Rozšiřte náš tým

Jen hromosvod před blesky neochrání. Co na to pojištění?

Bouřky z tepla k létu patří. Někdy se na ně těšíme, protože vítáme osvěžení z vedra, ale blesky jsou nebezpečné a dokážou napáchat velké škody, pokud zanedbáme prevenci. Často bývají spojené i s dalšími živly, jako jsme je zažili letos v červnu. UNIQA proto už bezmála 15 let posílá klientům varovné výstrahy před blížícími se bouřkami s přesností pro jejich PSČ.

Photo by Sebastian Voortman from Pexels

Zákazníci UNIQA každoročně hlásí po letních bouřkách zničená elektrozařízení, rozvody, spotřebiče i počítačové sítě. K bleskům počítáme i kulový blesk, což je jev sice ojedinělý, ale pokud nás „navštíví“, zanechá za sebou pořádnou spoušť.

Přímý a nepřímý úder blesku

Z hlediska pojištění rozlišujeme přímý a nepřímý úder blesku.

Přímý úder znamená, že blesk (také kulový) prošel skrze pojištěnou věc a tepelnými účinky ji poškodil. Při úderu vzniknou jiskry a ty mohou způsobit požár. Horkost také deformuje a spálí třeba část střechy. Takové škody jsou v pojištění kryté automaticky – ať už se jedná o pojištění nemovitosti (rodinného nebo rekreačního domu), anebo o domácnosti.

Nepřímý úder blesku znamená, že „neuhodí“ přímo do pojištěného předmětu, spíše v jeho okolí, proud se sveze a „přiteče“ do postiženého objektu. Vzniklé elektromagnetické pole způsobí přepětí v síti, což poškodí elektrospotřebiče. Toto riziko není kryto v základním rozsahu pojištění a musí být připojištěno. Limit plnění je nastaven zpravidla na několik desítek tisíc korun, ale vyplatí se dobře kalkulovat, kolik a jak kvalitních přístrojů a spotřebičů doma máme. Je třeba myslet i na počítače, klimatizaci, zabezpečovací systémy, elektroniku napojenou na systém vytápění apod. Podle toho je zapotřebí upravit limit a připojištění adekvátně posílit.

Vždy platí, že by měla být funkční kvalitní přepěťová ochrana namontovaná do rozvodné skříně. Nicméně ke komplexní ochraně je zapotřebí zabezpečit všechny cesty, kudy „teče“ proud, tedy od rozvaděče až po zásuvky a přívody do elektrospotřebičů.

Dojde-li k pojistné události, uhradí UNIQA zničené spotřebiče a opravy poškozených přístrojů podle pojistných podmínek až do výše sjednaného limitu. K prokázání běžných poškození postačí doklad od odborného servisu, v němž opravář popíše původ defektu. U složitějších nebo kvalitnějších přístrojů nebo spotřebičů může pojišťovna poslat na místo technika na prohlídku.

„Lidé by měli v první řadě dbát na řádný stav svého hromosvodu. Ten dokáže zabránit poškození z přímého úderu blesku, protože jeho energii svede bezpečně do země. Škody způsobené přepětím, tedy nepřímým úderem blesku, jsou v letní sezóně velmi časté. Klientům doporučujeme na toto riziko nezapomínat a pamatovat na připojištění s adekvátní pojistnou částkou. Tu je třeba průběžně aktualizovat podle toho, jak úloha elektroniky v našich domovech roste,“ upozorňuje Daniel Červenka, ředitel likvidace škod UNIQA.

UNIQA včas varuje

Klienti UNIQA dostávají při blížící se bouřce včasnou výstrahu formou SMS určenou pro jejich konkrétní PSČ. Získávají tedy určitý náskok pro přípravu, která může zabránit škodám. Pro případ nepřímého úderu blesku lze učinit jednoduchý krok: spotřebiče, u nichž to lze, odpojit před bouřkou ze zásuvky.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.