Rozšiřte náš tým

Kdo pomůže, když jde do tuhého? Češi spoléhají na stát

Češi podceňují možnost, že by jim zdraví mohlo vypovědět službu, a neberou odpovědnost za případné komplikace za svou. Ukázal to pravidelný průzkum NN Životní pojišťovny, v němž reprezentativní vzorek české popu-lace doznal, že v mezních situacích nespoléhá na vlastní síly a úspory ani pomoc v rodině, ale hlavně na stát.

„Lidé si obecně moc nepřipouštějí, že život má také své stinné stránky,” komentuje výsledky šetření produktový ředitel NN Životní pojišťovny Michal Korejs. Příznivým zjištěním je naopak to, jak moc jsou Češi připraveni pomáhat v případě, že by se na složitou životní křižovatku dostal někdo z jejich blízkých. O rodinu zkrátka pečujeme více, než bychom sami čekali.

Většina Čechů je připravena postarat se sama o finanční zajištění dětí a počítá i s finančním polštářem pro případ ztráty zaměstnání, nebo dokonce nutnosti vypořádat se s nenadálým odchodem živitele rodiny. Pokud jde ale o vlastní zabezpečení – financování péče ve stáří, pomoc při pádu pod hranici chudoby či příchod dlouhodobé nemoci nebo invalidi-ty, tak tam už se spoléháme více na stát, že se postará. Vyplývá to z odpovědí pěti set Čechů dotázaných v loňském roce v rámci výzkumného a diskusního projektu NN Životní pojišťovny „Cena života“.

„Veřejnost spoléhá na setrvalý hospodářský růst a nepočítá s možným příchodem ekonomické recese. A stejně nemyslí ani na nečekané zdravotní problémy a jejich možné důsledky,“ popisuje Michal Korejs obecný postoj Čechů k řešení neočekávaných životních situací.

Musíme si pomáhat

Polovina dotázaných se v průzkumu NN nechala slyšet, že plánuje pravidelně se starat o své rodiče v případě jejich nesoběstačnosti. A další pětina je odhodlána pomáhat jim alespoň občas. Žádnou pomoc neplánuje poskytnout jen jeden z deseti Čechů.

„Jsme připraveni starat se o své blízké v případě potřeby více, než bývá zvykem v západní Evropě. To je dobrá zpráva o Češích i o síle našich rodinných vazeb,“ říká Michal Korejs. Rodina je i podle odborníků ze sociálních služeb základním pilířem péče v případě nesoběstačnosti, a to nejen ve stáří.

„Je ale dobré si uvědomit, že péče o nesoběstačného člověka, zejména ve vyšších stupních II a III, má v rodině často rozměr fyzicky i psychicky náročné práce na plný úvazek a na její plné pokrytí sociální, popřípadě komerční doplňkovou službou pomoc od státu nestačí,“ vysvětluje Korejs. „Navíc máme z dřívějších průzkumů mezi Čechy zjištěno, že to poslední, co si lidé přejí, je to, aby jim museli pomáhat jejich blízcí zcela na úkor svého osobního i profesního života,“ dodává.

Když nechcete spoléhat na ostatní

Ztráta soběstačnosti je odvrácenou stranou mince prodlužující se délky života. V České republice nyní žije asi 360 tisíc lidí závislých na pomoci druhých osob a prognózy ČSÚ očekávají další strmý růst tohoto počtu – za 20 let na více než dvojnásobek. Téma dlouhodobé péče a kvality života ve stáří si proto vzali za své odborníci na krytí rizik z NN Životní pojišťovny s cílem nabídnout Čechům dostupné, ale opravdu kvalitní řešení s nadstandardními garancemi.

„Výsledkem je připojištění NN Care, které vnímáme jako vhodný doplněk k rodinné péči a státní pomoci. V rámci nového rizikového životního pojištění NN Orange Risk si ho od září loňského roku zvolilo již více než tisíc Čechů. Navíc se za posledních 12 měsíců v meziročním srovnání zájem o tento produkt téměř ztrojnásobil. Jako jediné na trhu totiž umožňuje pojistnou ochranu až do 80 let s možností výplaty měsíční renty na pokrytí nákladů na péči až do 90 let,“ uzavírá Michal Korejs, který se společně se svým vývojovým týmem podílel na vzniku tohoto řešení a považuje ho za nezbytnou součást dobře nastaveného krytí vážných životních rizik.

Zdroj: NN životní pojišťovna

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.