Rozšiřte náš tým

Klienti ČPP si odečetli od daňového základu v průměru téměř 4 000 korun

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) rozeslala letos svým klientům na 130 tisíc potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění za rok 2016, které si klienti mohou odečíst ze svého daňového základu.

„Počet rozesílaných potvrzení se zvýšil oproti předchozímu roku o 15 %. Za rok 2016 jsme vystavili daňová potvrzení k životnímu pojištění na celkovou částku převyšující 490 milionů korun. Naši klienti si odečetli od daňového základu v průměru téměř 4 000 korun a za loňský rok na daních dostali tak zpět téměř 600 korun,“ říká ředitel úseku životního pojištění Marek Woitsch.

Daňoví poplatníci, kterým roční zúčtování daní provádí zaměstnavatel, potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění již předali. Ti, kteří daňové přiznání podávají Finančnímu úřadu sami nebo prostřednictvím daňového poradce, musí daňový odpočet uplatnit v termínu do 31. března 2017.

Od ledna 2017 dochází k významnému zatraktivnění tohoto benefitu ze strany státu, a to formou zvýšení odpočitatelných limitů pro platby klientů z 12 000 Kč na 24 000 Kč a pro příspěvky ze strany zaměstnavatele z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Tyto limity platí v součtu pro platby na životní pojištění, na doplňkové penzijní spoření a na penzijní pojištění. „Doporučujeme klientům navýšit své platby do uvedených produktů a využít tak tohoto benefitu pro kumulaci finančních prostředků na období důchodového věku,“ doplňuje ředitel Woitsch.

ČPP nabízí několik druhů životního pojištění. K nejprodávanějším produktům patří smlouvy investičního typu – investiční životní pojištění Evoluce Plus pro dospělé a Štístko pro děti. Smlouva životního pojištění před nehodami neuchrání, ale pomůže alespoň částečně zmírnit následky. U dětí by životní pojištění mělo být nastaveno především na krytí úrazů.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.




Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.