Rozšiřte náš tým

Klienti Pojišťovny České spořitelny už rok hlásí pojistné události on-line

Už rok klienti Pojišťovny České spořitelny hlásí pojistné události v oblasti životního pojištění on-line, prostřednictvím chytrého systému s individuálním navedením podle pojistné smlouvy. Aktuálně on-line hlášení využívá téměř 3 500 klientů měsíčně. Každá čtvrtá pojistná událost je tak nahlášena elektronicky, bezchybně a z pohodlí domova.

„Klienti oceňují zejména to, že mají hlášení více pod kontrolou, a také rychlost likvidace,“ říká Petr Zapletal, generální ředitel Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Nejčastěji nám klienti hlásí, stejně jako na papírových formulářích, denní odškodné za úrazy a onemocnění.“

Pojišťovna České spořitelny on-line hlášení pojistných událostí nadále zdokonaluje. „Od dubna mohou klienti nahlásit on-line ošetřování dítěte,“ představuje nové možnosti on-line systému Petr Zapletal.

On-line hlášení pojistných událostí klientům umožňuje nahlásit pojistnou událost prostřednictvím webu, včetně přiložení související dokumentace. Nabízí jim individualizované hlášení podle sjednané pojistné smlouvy (například u denního odškodného, hospitalizace a pracovní neschopnosti hlídá různý počet dní, od kterých mají pojištění sjednané) a dále podle vyplněných informací řekne, které dokumenty mají přiložit. Systém tak pomocí automatických kontrol zabezpečuje bezchybné nahlášení, které putuje rovnou na stůl likvidátora, což celý proces značně zkrátí. Klientům také nabízí on-line sledování stavu jejich pojistné události, položení dotazu likvidátorovi a nakonec i hodnocení celé likvidace.

14.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.